Sök

Den Teutoniska kyrkogården i Vatikanen Den Teutoniska kyrkogården i Vatikanen  

Påven Franciskus firar mässan på kyrkogården i Vatikanen

Den 2 november då kyrkan firar minnet av Alla Avlidna Själar, kommer påven att fira mässan på den Teutoniska kyrkogården i Vatikanen. Det blir en privat mässa med endast ett begränsat antal närvarande.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Säkerhetsåtgärderna som pandemin kräver, präglar även påven Franciskus kommande firanden. Ett pressmeddelande från Heliga Stolens pressrum informerar om att måndagen den 2 november, dagen då kyrkan minns de avlidna själarna, kommer påven Franciskus att fira mässsan i den Teutoniska kyrkogården i Vatikanen - inte långt från Casa Santa Marta, där han bor. Klockan 16.00 på eftermiddagen firar han mässan under strikt privata former utan deltagare. I slutet kommer han att stanna för att be på kyrkogården och sedan fortsätta vidare till Vatikanstatens grottor, under Peterskyrkan för att be för de avlidna påvarna.

Mässa för avlidna kardinaler

Torsdagen den 5 november kl. 11 firar påven mässan vid altaret längst fram i Peterskyrkan, Altare della Cattedra, för de kardinaler och biskopar som har avlidit under det gångna året. Vid detta firande liksom vid alla mässor de kommande månaderna kommer påven Franciskus att fira mässan med ett mycket begränsat antal deltagare, i full överensstämmelse med de gällande skyddsåtgärderna, med undantag för variationer på grund av en förändrade hälsosituation.

28 oktober 2020, 15:17