Sök

Kardinal Pietro Parolin och USA:s utrikesminister Michael Richard Pompeo Kardinal Pietro Parolin och USA:s utrikesminister Michael Richard Pompeo  

Parolin och Gallagher tog emot USA:s utrikesminister Pompeo i Vatikanen

Vid ett möte mellan USA:s utrikesminister och Heliga Stolens statssekreterare och sekreterare för förbindelser med stater talade man om Kina och om konflikter i världen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Statssekreterare kardinal Pietro Parolin och sekreterare för Heliga Stolens förbindelser med stater msgr Richard Gallagher tog på torsdagen 1 oktober emot USA:s utrikesminister Michael Richard Pompeo i ett möte i Vatikanen. De talade i 45 minuter om respektive positioner vad gäller Kina och om några av världens blodiga konflikter som dem i Kaukasus, Mellanöstern och östra Medelhavsregionen i respektfull och hjärtlig anda. 

Pompeo har de senaste veckorna uttryckt kritik mot det provisoriska avtalet mellan Heliga Stolen och Folkrepubliken Kina som undertecknades för två år sedan. Som kardinal Parolin vid upprepade tillfällen har sagt ämnar Heliga Stolen föreslå en förnyelse av avtalet, även detta provisoriskt, och understryker dess rent pastorala karaktär med enda mål att de kinesiska biskoparna upptas i full gemenskap med Petri efterträdare.

På kvällen, efter mötet, då kardinal Parolin deltog vid en bokpresentation, underströk han att mötet med Pompeo var hjärtligt. Vad gäller förbindelserna mellan Heliga Stolen och Folkrepubliken Kina berättade han att Pompeo med ett "artikulerat resonemang" uttryckte skälen till de senaste dagarnas inlägg och att man har ”förståelse” för hur Heliga Stolen "närmar sig dessa problem". "Vi alla söker religionsfrihet – sa kardinalen – och vi söker alla ett normalt liv för kyrkan, men det som skiljer oss åt är metoden för att uppnå detta”. ”Samtidigt – la han till – hävdar vi från vår sida ett genomtänkt val, ett val som man tagit efter reflektion och bön och ett val som påven har tagit och alltså friheten att kunna fortsätta att gå vidare med detta val”.

02 oktober 2020, 11:58