Sök

Nya miljövänliga bostäder för Vatikanens schweizergarde

Man planerar att restaurera det påvliga schweizergardets kasern i Vatikanstaten, för att göra den miljö- och familjevänligt.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Mitt liv skulle vara otänkbart utan schweizergardet. De är alltid vid min sida, dag och natt", sa påven Franciskus i samband med att restaureringsplanerna presenterades. "Deras professionalitet, disciplin, diskretion, tillförlitlighet och artighet fyller mig med en stor tacksamhet."

"De är unga män med ett disciplinerat vardagsliv som arbetar 24 timmar om dygnet för att försäkra min säkerhet. Av denna anledning är det oerhört viktigt att Vatikanen blir mer som andra hem för dem, deras fruar och barn, och att de har moderna och säkra bostäder", sa påven.

Projektet

Projektet finansieras av Stiftelsen för renovering av påvliga schweizergardets kaserner i Vatikanen, en schweizisk välgörenhetsorganisation som grundades i Solothurn 2016. Stiftelsens ordförande Jean-Pierre Roth, befälhavare Christoph Graf, arkitekterna Pia Durisch och Aldo Nolli och en delegation från stiftelsen hade flera möten i Vatikanen de senaste dagarna för att presentera det nya projektet.

Den nuvarande kasernen är i behov av renovering: ”Den är förfallen och erbjuder inte längre den standard som är nödvändig för att rymma vakterna i överensstämmelse med gällande normer,” skrev Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin i ett brev och tackade stiftelsen och donatörerna.

Familjevänligt hem

Den nuvarande kasernen har blivit för liten för att rymma vakterna och för att deras familjemedlemmar att få plats där. Detta är anledningen till att stiftelsen under ledning av Roth skapades för att hitta givare som skulle kunna bidra till förverkligandet av projektet. Vatikanen ska vara ett andra hem, inte bara för soldaterna som i sina färgglada uniformer försvarar påven och bevaka ingångarna till Vatikanstaten och det Apostoliska palatset men också för deras fruar och barn. Roth sa: "Det är viktigt att vakterna kan bo i Vatikanen med sina familjer och att de som vill gifta sig inte tvingas att leva utanför."

Behovet av utrymme har faktiskt ökat med cirka 30% på grund av ändrade regler för äktenskap, som har blivit mindre styva. Efter en noggrann arkitektonisk studie inser man att det är omöjligt att uppnå utrymmet genom att helt enkelt renovera den nuvarande byggnaden. Därför måste en helt ny byggnad byggas på samma plats.

Ekologiskt hållbart

Byggandet kommer att vara ett tillfälle att experimentera med miljövänlig byggteknik. Enligt arkitekten Durisch kommer "respekten för miljön att vara central, enligt påven Franciskus encyklika ”Laudato si'", vars femårsdag firas i år." Han sa att man kommer att återvinna rivningsmaterialet och förvandla det till betong. Den nya byggnaden kommer att ha en miljöcertifiering. Arkitekten Nolli förklarar att schweizergardets nya bas kommer att vara "en nykter struktur som inte behöver mycket underhåll och att man kommer att använda enkla material".

Befälhavare Christoph Graf är "övertygad om att den nya byggnaden kommer att göra det lättare att rekrytera schweiziska ungdomar som vill tjäna påven".

Vad är det påvliga schweizergardet?

Det påvliga schweiziska gardet är världens äldsta men minsta armé, i världens minsta stat. Det som betraktas som påvens personliga armé firade 500-årsjubileet sen grundandet 2006. Schweizergardet grundades den 22 januari 1506, fyllde därför 514 år i år.

21 år efter grundandet inföll den viktigaste stunden i schweizergardets historia när det inte bara visade sina stridsförmåga utan viktigast av allt, deras absoluta lojalitet till påven.

Roms skövling

När Karl V av Spaniens trupper, anföll Rom mot påven Klemens VII den 6 maj 1527, i det som kallas Roms skövling försvarade sweizergardet påven med sina liv. Karl V:s legoknektar skövlade, brände och plundrade Rom och stadens invånarantal halverades. Före skövlingen hade Rom en befolkning på 85 000 invånare.

147 schweizervakter dog i striden men lyckades döda 900 av fienden. Endast 42 av de 189 schweizervakterna överlevde.

Påven Clemens VII räddades i sista stund av de överlevande i schweizergardet genom en hemlig gång, kallad ”passetto” från Vatikanen till den närliggande fästningen Castel Sant’Angelo.

Massakern den 6 maj 1527 var schweizergardets största ögonblick och firas varje år i Vatikanen med att alla nya vakter svär eden den dagen, för att påminna dem om allvaret i deras engagemang att försvara påven.

Photogallery

Årets nya vakter
09 oktober 2020, 21:59