Sök

L'Osservatore Romanos chefredaktör Andrea Monda med tidningar som delades ut efter söndagens Angelus L'Osservatore Romanos chefredaktör Andrea Monda med tidningar som delades ut efter söndagens Angelus 

L’Osservatore Romano delades ut till de troende på Petersplatsen

På söndagen delades den Heliga Stolens dagstidning L’Osservatore Romano ut efter Angelusbönen på Petersplatsen. Den extraordinära utgåvan kom med påven Franciskus nya encyklika ”Fratelli tutti”.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På söndagen började återigen utgivningen av dagstidningen L’Osservatore Romano efter ett uppehåll. För att markera detta valde man att dela ut tidningen på Petersplatsen efter Angelusbönen, och samtidigt även encyklikan ”Fratelli tutti” som kom som specialutgåva tillsammans med tidningen.

Under sin Angelus sa påven till de många troende närvarande på Petersplatsen: "I dag har jag glädjen att ge den nya encyklikan till er som är på Petersplatsen, tillsammans med den extraordinära utgåvan av L’Osservatore Romano. Och med denna börjar den dagliga pappersutgåvan av L’Osservatore Romano att tryckas igen. Må den helige Franciskus följa kyrkan vandring i broderskap, med troende av varje religion och alla folk.” 

En helt nytt format

En åttasidig tidning, helt förnyad grafiskt liksom innehållsmässigt. Dagstidningen kommer att erbjuda dagliga nyheter och insikter om Vatikanen, samt fokus på religiösa, politiska, kulturella och aktuella frågor. Särskilda teman markerar den nya utgåvan med fokus på kultur under "Quattropagine" på tisdagen; kyrkan som ett fältsjukhus i världen på onsdagen under ”Religio”; under torsdagens rubrik "Påven Franciskus vecka", kan man läsa om påvens möten, ord och gester; och på fredagen får man under rubriken "Atlante", nyheter från en globaliserad värld.

04 oktober 2020, 22:56