Sök

Tidigare möte med kardinalrådet Tidigare möte med kardinalrådet 

Kardinalrådets möte hålls online

Kardinalrådet C6 har inte haft något möte sen i februari men på tisdagen mötte de sex kardinalerna återigen påven Franciskus – online.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Efter Covid-19s utbrott ströks många av den romerska kurians möten ur agendan eller flyttades online. På tisdagen återupptog kardinalrådets, C6, sina möten, men för säkerhets skull ägde mötet rum online.

Kardinalrådets kontinuerliga möten har haft ett uppehåll sen i slutet av februari. Det senaste mötet, det 33:e, hölls mellan 17- 19 februari. Därefter avbröts mötena.

Under februari-sessionen fortsatte kardinalerna Pietro Parolin, Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O'Malley, Giuseppe Bertello och Oswald Gracias arbetet med att granska utkastet till den nya apostoliska konstitutionen om den romerska kurian. När den väl är godkänd, kommer den att ersätta Pastor Bonus som utfärdades av Johannes Paulus II.

13 oktober 2020, 13:28