Sök

Demonstrant mot dödsstraff Demonstrant mot dödsstraff 

Heliga Stolen: Dödsstraff, det mest chockerande i världen

10 oktober firas Internationella dagen mot dödsstraff och Heliga Stolens representant vid FN i Genève bekräftar på nytt kyrkans åtagande att upprätthålla den djupa tron på att livet är heligt och att dödsstraff utgör ett misslyckande för stater och för mänskligheten.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Idag, 10 oktober, firas den 18:de Internationella dagen mot dödsstraff. Påven lät 2018 ändra i Katolska kyrkans katekes artikel 2267 vad gäller kyrkans inställning till dödsstraff. Här klargörs att dödsstraff är ”otillåtet”, då det ”strider mot varje persons okränkbarhet och värde” och att kyrkan strävar ”med bestämdhet efter att det skall avskaffas i hela världen”. I den nyutgivna encyklikan Fratelli tutti skriver påven återigen om dödsstraffet och kallar alla katoliker att verka för att det avskaffas.

Vatican News har talat med ärkebiskop Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève, för att höra hans reaktion på påven Franciskus sju paragrafer i Fratelli tutti där han talar om kyrkans entydiga motstånd mot dödsstraffet i alla instanser.

Heliga Stolens fasta ståndpunkt i vår föränderliga värld

Msgr Jurkovič säger att encyklikan är ”en välsignelse för den internationella organisationen” eftersom den ger ett starka och entydiga uttalanden som stöds av konsekvent beteende som referens och vägledning. Detta får vi till skänks av påven Franciskus och även hans företrädare, säger msgr Jurkovič.

Sedan 2016 har han uppdraget som ständig observatör i Genève och han berättar att FN är uppmärksam på Heliga Stolens fasta ståndpunkt i vår föränderliga värld. Han noterar att principer ofta överges av samma personer som först främjade dem och att det finns en allmän oförmåga att vara trogen sina idéer och stå fast vid sina åtaganden. Kyrkan och påvedömet däremot fortsätter att kommunicera budskapet som överensstämmer med evangeliets värderingar.

“Problemet vi har vid de internationella organisationerna i Genève” och i samhället i stort, säger han, är uppfattningen att ”vissa saker bara är statistik och detta leder oss att undvika att bemöta en ”dramatisk realitet [som dödsstraffet] som borde chockera oss.”

Den värsta synden en människa kan utföra

“Dödsstraffet är det mest chockerande som finns i denna världen och det är rättsligt tillåtet ... på många platser” säger han. Msgr Jurkovič citerade Tolstoj som berättade hur han en dag såg en avrättning: ”Idag bevittnade jag den största synden en människa kan begå, i rättvisans namn”.

Alla internationella organisationer, säger msgr Jurkovič, har plikten att tala klarspråk om det fasansfulla med dödsstraffet och tala till alla om att dödsstraff är absolut förfärligt och otillåtet.

Vad gäller att USA:s återupptagning av dödsstraff efter 17 års uppehåll, säger ärkebiskopen att det handlar om regeringsbeslut och att alla måste ta sitt ansvar då man röstar fram kandidater. Det är ett problem som avspeglar en kultur där man inte kämpar mot våldsinstinkten och hämndlystnaden, förklarar han.

Jurkovič liknar samhället med en växt som börjar dö om den inte växer och är nog vital för att utvecklas och förklarar: Vi måste ständigt växa socialt och kulturellt.

Kyrkan står fast vid sina övertygelser

Som kristna, säger han, har vi ansvaret att ta trenderna som samhället visar på allvar och vi behöver agera och främja utbildning och medvetenhet. Han noterar att fler länder i dagens värld har avskaffat dödsstraffet och säger att det är en bra tendens. ”Som kyrka är vi konsekvent och står fast vid vår övertygelse. Detta är vår plikt och vår uppgift varje dag.” ”Vi måste fortsätta vår mission” med övertygelse och hoppas att de lyssnar, säger Jurkovič.

Kärlek

Det maktfullaste vapnet är kärlek, säger han och att han ”som Heliga Stolens representant vid en internationell organisation ska introducera ordet som inte existerar i internationella organisationer” och som han säger i FN-språkets tekniska, kulturella och sociala ordval aldrig används, nämligen ordet ”kärlek”.

Du kan aldrig läsa ordet kärlek i ett officiellt tal, förklarar han. Som påven i sin encyklika Fratelli tutti inbjuder oss till, måste vi vara modiga och förkunna behovet av kärlek i det sociala livet, avslutar msgr Jurkovič: “många väntar på ett exemplar av encyklikan och de väntar sig något annorlunda och något som kan hjälpa oss att gå framåt och bli mer övertygade och mer kapabla att bygga ett bättre samhälle”.
 

10 oktober 2020, 16:29