Sök

Klassrum Klassrum 

Vatikanen: Katolska skolor står inför en "dramatisk situation"

Katolska utbildningsinstitutioner står inför en ”dramatisk situation” som ett resultat av coronaviruskrisen, säger en kongregation i kurian på tisdagen.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I ett brev daterat den 10 september uttalar sig Kongregationen för katolsk utbildning om situationen för katolska skolor. Utan statligt stöd risker katolska skolor ”att stängas eller behöva göra en radikal nedskärning”.

Utbildningsklyftan ökar

Det sägs också att övergången till digitala plattformar under en landsomfattande lockdown har avslöjat "en markant skillnad i både utbildning och teknologiska möjligheter” för världens barn.

”Enligt uppgifter från internationella byråer kommer cirka 10 miljoner barn inte att ha tillgång till utbildning de närmaste åren, vilket fördjupar den utbildningsklyfta som redan finns”, läser man i brevet, undertecknat av kongregationens prefekt kardinal Giuseppe Versaldi, och sekreterare, ärkebiskop Angelo Vincenzo Zani.

Distansutbildningens begränsningar

I brevet, som publicerades i L'Osservatore Romano, berömdes de katolska institutionernas förmåga att anpassa sig till krisen. Men man betonade att distansutbildning inte kan ersätta den direkta kontakten mellan studenter och lärare.

Kongregationen uppmanade katolska lärare att arbeta tillsammans i bemötandet av de utmaningar som pandemin innebär.

Brevet avslutades med att kongregationen uttrycker sin "varma uppskattning" för att ansträngningarna som personalen vid katolska skolor och universitet gör för att fortsätta utbilda studenter "trots hälsotillståndet."

11 september 2020, 17:31