Sök

Invigningen av ESOF 2020 Invigningen av ESOF 2020 

Parolin till Vetenskapskongress: tron hjälper vetenskapen

Heliga Stolens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, öppnade igår Euroscience Open Forum (ESOF) i Trieste och uppmanade vetenskapliga forskare och entreprenörer att låta tron vägleda dem för att främja en integrerad mänsklig utveckling.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

"Vetenskap och tro kan komma att se varandra som systrar som utför en grundläggande tjänst för hela samhället". Kardinal Pietro Parolin, som är Heliga Stolens statssekreterare, gjorde denna iakttagelse på onsdagen i sitt öppningstal vid EuroScience Open Forum 2020. Vart annat år äger kongressen rum i den italienska staden Trieste och samlar de bästa forskarna, vetenskapsmännen, entreprenörerna och europeiska politikerna för att diskutera den vetenskapliga forskningens linjer.

Värdighet och utveckling, kyrkans engagemang

I sitt tal underströk kardinal Parolin kyrkans åtagande att främja människans värdighet och utveckling i dialogen med vetenskapen. Han sa att utbytet mellan de två områdena är grundläggande för att ta itu med de brådskande frågorna som hotar mänsklighetens fredliga samexistens. Mänskligheten, tillade utrikesministern, riskerar att ”komma på glid" om den försummar den verklighet som vetenskapen erbjuder och den människans djupa längtan efter något större. Parolin fortsatte med att reflektera över mänsklighetens förhållande till miljön, med tekniken och med sig själv.

Miljö och överlevnad

Kardinalen talade först och främst om vårt förhållande till miljön. Han beklagade effekterna på skapelsen som vissa beteenden har, vilket har lett till att många arter har utrotats och att de vetenskapliga framstegen som förbättrar människors liv, har fördelats ojämnt. Alla, betonade han, måste ta ansvar för vårt gemensamma hem.

Integrerad ekologi

Vetenskapen ensam kan inte lösa mänsklighetens ekologiska problem, da han. Snarare försöker kyrkan hjälpa mänskligheten att erkänna det bidrag som tron kan ge genom att integrera vetenskapliga synsätt i en universell syn som kallas integrerad ekologi. "Tron gör oss ansvariga för vårt gemensamma hem, och vill, genom att lyssna på vetenskap och bidra sin egen kunskap till utvecklingen av integrerade svar på detta komplexa problem. Integrerad ekologi, påpekade kardinalen, hittar sin bästa förklaring i påven Franciskus ord i encyklikan Laudato Si': "Allt har ett samband, allt har ett samband, allt har ett samband".

De gemensamma rötterna

Dialogen mellan tro och vetenskap strävar efter att upptäcka de gemensamma rötterna till det som man inte kan förstå på egen hand. På detta sätt, säger kardinal Parolin, kräver den integrerade ekologin att vetenskaplig forskning kombinerar både den rationella förståelsen av verkligheten och det mänskliga hjärtans önskningar och längtan. Kyrkan är nära alla de som vill inse komplexiteten i verkligheten genom att söka lösningar som inte skiljer mänskliga och sociala problem från den ekologiska frågan.

Alliansen mellan teknik och etik

Statssekreteraren tog sedan upp frågan om mänsklighetens förhållande till teknik. Han sa att många teknologier utvecklas så snabbt att det inte finns tid att göra djupare etiska överväganden. Frågan är: Med tanke på allt vi är tekniskt kapabla att göra, vad är etiskt rätt att göra?"

Även sättet att kommunicera kunskap, säger kardinalen, genomgår förändringar utan motstycke på grund av digitalisering och globalisering. Kyrkan är bekymrad över effekterna av dessa trender på unga människor, som utsatta för en konstant mediediet som förändrar hjärnstrukturen på den digitala infödingen.

De nya generationerna

”Vetenskap och tro måste vara allierade i omsorgen av de yngre generationerna, och se till att de får en utbildning som gör att de kan leva ett fullt och autentiskt mänskligt liv, mitt i de utmaningarna som de nya digitala språken innebär, som förändrar kulturen och det mänskliga tänkandet.” Kardinalen hänvisade sedan till spridningen av desinformation som inträffade i början av Covid-19-pandemin: "Varje expert som uttalar sig om denna pandemi bör spendera mycket tid på att tänka på hur viktiga ord och uppgifter är och sedan agera därefter".

Framsteg och utveckling

Det är också viktigt att skilja mellan framsteg och utveckling. Framsteg, enligt statssekreteraren, visar på gradvisa framsteg eller förändringar som leder till större tillväxt i kapacitet och potential. Men inte alla former av framsteg är goda, betonade han. Integrerad mänsklig utveckling å andra sidan fokuserar på bredare processer som vidgar individens val och förbättrar deras utsikter för välbefinnande, vilket gör att individer och grupper kan nå sin potential så snabbt som möjligt. Att upprätthålla mänsklighetens uppmärksamhet på utveckling, sade kardinalen, innebär att gå utöver tekniska framsteg och att placera människan i centrum för vår reflektion, att placera henne i kärnan av det som kallas för framsteg.

Hållbar fred

Slutligen kardinal Parolins uppmaning till forskare och politiska beslutsfattare:  "Sökandet efter en integrerad mänsklig utveckling går utöver den begränsade omfattningen av ekonomiska, sociala, tekniska och vetenskapliga framsteg, hur viktiga de än är. Det krävs en autentisk och outtröttlig strävan efter det som verkligen är konstruktivt för mänsklighetens allmänna bästa, en oumbärlig källa och ständig följeslagare till en verklig, varaktig och hållbar fred mellan folk och för kommande generationer."

04 september 2020, 10:04