Sök

Msgr Janusz S. Urbańczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Msgr Janusz S. Urbańczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. 

Msgr Urbańczyk: Förebyggande av radikalisering genom möteskulturen

Ständig observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, msgr Janusz S. Urbańczyk, talade vid den två dagar långa videokonferensen i Wien om kampen mot terrorism.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Heliga Stolen fördömer bestämt och entydigt terrorismen i alla dess former och uttryck. Inget ideologiskt, politiskt, filosofiskt, ras- eller etnicitetrelaterat eller religiöst motiv kan rättfärdiga terrorism, för att den bryter mot mänsklig värdighet, rättigheter och internationella humanitära lagar och äventyrar stabilitet, samhällets sammanhållning och undergräver utvecklingen, samtidigt som den hotar internationell fred och säkerhet". Detta sa msgr Janusz S. Urbańczyk, ständig observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under den två dagar långa videokonferensen från Wien, 14-15 september, om kampen mot terrorism. Mötet organiserades Albanien, OSSE:s ordförandeland 2020. 

Gemensamma svar

“Vi måste erkänna att terrorismen och extremismen är utbredda hot som kan drabba vem som helt och därför är vi kallade att ge ett gemensamt svar”, underströk msgr Urbańczyk. “Det är därför nödvändigt att anta effektiva åtgärder för att förebygga varje form av radikalisering, särskilt bland unga, samt rekrytering, utbildning och finansiering av potentiella terrorister”. Enligt msgr Urbańczyk kan ett varaktigt svar inte endast begränsas till polisiära och säkerhetsmässiga åtgärder.

Odla möteskulturen

”För att förebygga radikaliseringen och extremismen, måste vi odla en möteskultur som främjar ömsesidig respekt och dialog, vilket leder till fredliga och inkluderande samhällen", påpekade han och specificerade att "framgången eller misslyckandet med våra ansträngningar mot terrorism till stor del bygger på lokala initiativ. Lokalt styre och gräsrotsorgansiationerna står i själva verket i första led, eftersom de är direkt involverade i att mobilisera ungdomar mot terrorism och ge dem utbildning och jobb och därmed undvika deras radikalisering. Det internationella samarbetet måste därför stödja de lokala elementens ansträngingar”.

“För att förebygga radikaliseringen och extremismen, måste vi odla en möteskultur som främjar ömsesidig respekt och dialog, vilket leder till fredliga och inkluderande samhällen”

Garantera yttranderfriheten och de ungas deltagande

“Respekten för idéer och yttrandefriheten och de ungas deltagande är avgörande för att bekämpa extremismen, eftersom det kanaliserar deras klagomål genom demokratiska processer och därmed försvagar impulserna för våld”, betonade msgr Urbańczyk. Han påminde om att Heliga Stolen ”engagerar sig tillsammans med ledare av andra religioner och deras gemenskaper för att förebygga extremism och våld och främja en ärlig interreligiös och interkulturell dialog samt ett fruktbart samarbete”.

Involvera lokala församlingar

Msgr Urbańczyk påminde om att terrorismen och våldet ofta drivs av ekonomiska, politiska och socio-ekonomiska faktorer, som underblåser marginaliserade personers protester. Man måste bekämpa terrorismen genom att involvera alla, för att främja en kulturell miljö som förhindrar de ungas radikalisering. Han bad det internationella samfundet att samarbeta med myndigheter, civilsamhället och lokala religiösa samfund för att främja utveckling, utbildning, värna om mänskliga rättigheter och förebygga spridningen av terroristisk propaganda. “Tolerans och inkludering uppnår man genom ett stadigt främjande av rätten till samvets-, religions- och trosfrihet, som fastslagits i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och vid Helsingforskonferensen” (- deklarationen angående ledande principer för relationer mellan deltagande stater som var grunden för skapandet av OSSE).

Bevara och skydda religionsfriheten

Slutligen sa msgr Urbańczyk att den politiska och religiösa sfären måste bevara religions- och trosfriheten för alla människor, religionens oföränderliga roll i samvetsbildningen och skapandet av ett samförstånd av en grundläggande moral i samhället. 

 

16 september 2020, 10:45