Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus  

"Kom och se" – kristen förkunnelse och kommunikation i det konkreta mötet

Temat för den 55:e Världsdagen för Sociala Kommunikationer presenterades på tisdagen. Budskapet kommer att bära titeln. "Kom och se". Påven Franciskus har valt apostlarnas ord för att påminna oss om att det är genom att lära känna andras liv, att delta i dem, som man förstår betydelsen av saker.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

I en tid av pandemi, då avståndet mellan personer har ökat på grund av säkerhetsrestriktioner, "i den enorma förändringen som vi upplever", har kommunikationen "som roll att visa den närhet som krävs för att se det väsentliga och verkliga och förstå sakernas mening". Temat för budskapet till den  55:e Världsdagen för Sociala Kommunikationer, som infaller i maj 2021, bär titeln: "Kom och se" (Joh 1,46) och fokuserar på att kommunicera genom att möta personer så som de är och där de är.

Gud möter dig där du är

”Aposteln Filippus ord om Jesus: "Kom och se", riktade till Natanaèle som var skeptisk till Mästaren, påminner oss om att den kristna förkunnelsen sker i blickar, vittnesbörd, upplevelser, möten, närhet”, läser vi  i pressmeddelandet från Heliga Stolens pressrum. Med ett ord, i livet.

Ett liv som sammanflätas med sanningen som föds i mötet med människor, i deltagandet i deras glädje och sorg. ”Det gamla ordspråket ’Gud möter dig där du är’ - läser vi - "kan vara en vägledning för dem som är engagerade i kyrkans media och kommunikation”. Från Jesu kallelse till apostlarna kan vi se "inbjudan att använda alla medier, i alla dess former, för att nå människor som de är och där de är”.

29 september 2020, 14:36