Sök

Människohandel Människohandel 

Heliga Stolen vid OSSE: Stärk samarbetet mot människohandeln

I ett inlägg vid OSSE:s ständiga råd talade Heliga Stolens observatör msgr Janusz Urbańczyk om behovet av att stärka partnerskap och samarbete för att bekämpa människohandeln i världen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Heliga Stolens ständige observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), msgr Janusz Urbańczyk, har deltagit i organisationens 1277:nde möte i Wien som har hållits under en månads tid 30 juli-31 augusti.

I en session där man reflekterade över Världsdagen mot trafficking som hölls 30 juli talade Heliga Stolens representant och betonade att offren för människohandeln är ”bland det mest avhumaniserade och kasserade i dagens värld". Han talade om det som påven Franciskus ofta återkommer till, att människohandeln är ett fasansfullt öppet sår i samtidens samhällskropp. Han betonade att denna verklighet skamligt nog ofta ignoreras, trots att fler än 40 miljoner personer idag är offer för människohandeln i alla världens hörn och att en fjärdedel av dessa är under 18 år.

Pandemins effekter

Dessutom har trafficking och utnyttjandet ökat via internet under covid-19-pandemin, berättade han, samt att pandemin också har förvärrat systemiska och djupt rotade ekonomiska och sociala ojämlikheter som är orsak till människohandel.

Vad ska man då göra? Msgr Urbańczyk talade om förebyggande åtgärder och skydd och betonade vikten av att samarbete och partnerskap förstärks och att stater delar med sig av varandras information vad gäller trafficking. ”För att vara effektiva borde samarbete och samordning även involvera civilsamhället, religiösa organisationer och religiösa ledare samt den ekonomiska sektorn och media” förklarade han.

Han nämnde avslutningsvis Sankta Marta-gruppen, som med sina omkring 100 medlemmar i 30 länder verkar för att bekämpa denna vår tids slaveri.

02 september 2020, 12:38