Sök

Msgr Ivan Jurkovič Msgr Ivan Jurkovič 

Heliga Stolen efterlyser strikt tolkning av traktat om mänskliga rättigheter

Ärkebiskopen Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève, gjorde ett inlägg vid FN där han varnade för fri tolkning av traktaten om mänskliga rättigheter.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève msgr Ivan Jurkovič talade 2 september vid ett informellt möte om översyn av FN:s traktat om mänskliga rättigheter. Han betonade att traktaten måste tolkas strikt och att allt annat måste ses som ogiltigt, skadligt och kontraproduktivt. 

“Msgr Jurkovič uttryckte oro för att stater tolkar traktaten på ett alltför dynamiskt sätt och introducerar nya koncept”

Han bad om en interaktiv dialog mellan staterna och att man garanterar en enhet i traktat och internationell rätt. Msgr Jurkovič uttryckte oro för att stater tolkar traktaten på ett alltför dynamiskt sätt och introducerar nya koncept. Dessa dokument måste i stället tolkas strikt, betonade han, “i enlighet med de regler som har kodifierats av Wienkonventionen om traktaträtten, som går tillbaka till 1969”.

Ärkebiskopen bad avslutningsvis om att man ska respektera FN:s resolution 68/268, som antogs 2014 med målet att stärka och förbättra statliga organs system om traktaten om mänskliga rättigheter, där man också i paragraf 6 betonar vikten av en konstant dialog mellan staterna. Msgr Jurkovič återgick så till detta ämne efter sitt inlägg 22 augusti där han bad om mer effektiva, genomskinliga och harmoniska arbetsmetoder.

 

03 september 2020, 13:46