Sök

Påven Franciskus under en allmänn audiens Påven Franciskus under en allmänn audiens  Ledare

En encyklika till alla bröder och systrar

I vissa länder har titeln på påvens nya encyklika blivit en anledning till diskussion, och man har frågat sig hur den ska översättas. En encyklika är i sig ett universellt budskap och påven Franciskus vill verkligen tala till varje människas hjärta. Texten kommer att publiceras den 4 oktober, rapporterade Vatikanens pressrum idag.

Andrea Tornielli – Vatikanstaten

"Fratelli tutti" är titeln som påven har valt för sin nya encyklika, med underrubriken, om "broderskap" och "social vänskap". Originaltiteln på italienska kommer att förbli så - och inte översättas till de olika språk som den kommer att spridas på. Som känt, är de första orden i den nya encyklikan inspirerade av det stora helgonet av Assisi vars namn påven Franciskus har valt.

I väntan på att få veta innehållet i detta budskap, som Petri efterträdare avser att rikta till hela mänskligheten och som han kommer att underteckna den 3 oktober på helgonets grav, har vi under de senaste dagarna bevittnat diskussioner om de enda tillgängliga uppgifterna, nämligen titeln och dess betydelse. Eftersom detta är ett citat från den helige Franciscus (som man hittar i Ammonizioni, 6, 1: FF 155), ändrade påven självklart inte på det. Men det skulle vara absurt att tro att titeln i sin formulering har som avsikt att utesluta mer än hälften av mänskligheten, det vill säga kvinnorna.

Tvärtom, har påven Franciskus valt den helige Franciskus av Assisis ord för att inbjuda till en reflektion han har varmt om hjärtat, broderskap och social vänskap, och därför är hans avsikt att vända sig till alla systrar och bröder, alla män och kvinnor av god vilja som lever på jorden. Till alla, på ett inkluderande, och aldrig exklusivt sätt. Vi lever i en tid präglad av krig, fattigdom, migration, klimatförändringar, ekonomiska kriser, pandemier. Att säga att vi är bröder och systrar, att i de vi möter se en bror eller syster, att som kristen se den lidande Jesu ansikte i de lidande, är ett sätt att bekräfta varje människas oreducerbara värdighet skapas till Guds avbild. Och det är också ett sätt att påminna oss om att vi aldrig kommer att kunna ta oss ur dessa svårigheter på egen hand, mot varandra, norra mot södra världen, rika mot fattiga. Eller separerade av vilken annan exkluderande anledning som helst.

Den 27 mars, mitt i pandemin, bad Roms biskop för allas frälsning, ensam på Petersplatsen under regnet, åtföljd endast av den korsfästes lidande blick på San Marcello-krucifixet och Maria Salus Populi Romani’s kärleksfulla blick. "I stormen - sade påven – tvättades de stereotyper bort som vi förklär våra "egon" i, alltid bekymrade över år egen image. Kvar blev återigen endast den saliga allmänna tillhörigheten som vi inte kan fly ifrån, att vi alla är bröder och systrar.

Broderskap och social vänskap, de teman som anges i underrubriken, visar på vad som förenar män och kvinnor, de band som skapas mellan människor som inte är släkt och uttrycks genom välvilliga gester, med hjälpinsatser och generösa handlingar i tider av nöd. En tillgivenhet till andra människor, utan egenintressen, oavsett skillnader och tillhörighet. Av denna anledning är inga missförstånd eller selektiva tolkningar av det universella och inkluderande budskapet i orden "Alla bröder" möjliga.
 

16 september 2020, 15:15