Sök

Kyrkan fortsätter arbetet för skydd av minderåriga Kyrkan fortsätter arbetet för skydd av minderåriga 

Att skydda mot övergrepp kräver noggrann samordning

Den Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga har avslutat ett två dagar långt plenarmöte. En av medlemmarna, Ernesto Caffo, noterar att det krävs en förändring av kulturen: man måste ingripa tidigt mot sexuella övergrepp och maktmissbruk.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Pandemin har inte stoppat övergreppsfenomenet men den har, som i andra områden, lett till en positiv omprövning av digitalt bistånd. Ernesto Caffo, som har grundat den italienska motsvarigheten till Bris, "Telefono Azzurro", ha gjort en översikt över plenarsammanträdet som hölls den 16 till 18 september. Flera medlemmar vid den påvliga kommissionen för skydd av minderåriga använder sig av webbplattformarna för att genomföra sitt arbete.

Det finns fyra linjer i våra diskussioner: spridning, studier, forskning och utbildning online - och det finns flera möjligheter att utvärdera kyrkans arbete och erfarenheter.

Bland annat, förklarar ett pressmeddelande från kommissionen, har en panel som genomförs i Brasilien bland övergreppsoffer och konsulter, lett till ett stödkontor för den arbetsgrupp som påven lät inrätta februari, med uppgiften bistå biskopskonferenser och kyrkliga verkligheter inom skydd av minderåriga. 

Vademecum och nya redskap

Det vademecum som den påvliga kommissionen lät publicera, den 16 juli av Troskongregationen, definieras som ett bidrag till rättsväsendets förstärkning, och klargör hur man måste lyssna på de som har fallit offer för övergrepp. Vademecumet är ett tillskott till de riktlinjer som gör kommissionens arbete mer effektivt.

"Det som behövs idag är sätt att be om hjälp på. Detta gäller även kyrkan. De italienska stiften har aktiverat system för att lyssna på offren, lyssna på utsatta familjer, allt detta är mycket viktigt för vi måste ge röst till dem i nöd", säger Ernesto Caffo. "Vi anser att detta område måste utvecklas ännu mer. Om vi inte ingriper tidigt ökar riskerna dramatiskt för de personer som är tysta, och som inte ber om hjälp."

21 september 2020, 10:14