Sök

Kardinal Parolin i Ars Kardinal Parolin i Ars 

Kardinal Parolin i Ars för att fira stadens heliga kyrkoherde

Kardinal Pietro Parolin har rest till Ars i Frankrike för att fira den helige Johannes Maria Vianneys liturgiska minne.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Heliga Stolens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, tillbringade den 4 augusti i staden Ars i sydöstra Frankrike, för att fira det liturgiska minnet av kyrkoherden av Ars, Johannes Maria Vianney, där han från och med 1818 i fyrtio år var kyrkoherde.

Den helige Johannes Maria Vianney är kyrkoherdarnas skyddshelgon. I Ars, som då var en liten by med 230 invånare, lade han all sin kraft och omsorg i själavården av sin hjord, och han blev så en förebild för prästerna och prästämbetet.

Kardinalens program

På morgonen klockan 10 firade kardinal Parolin mässan i sanktuariet där helgonet vilar, och som varje år, under normala omständigheter, välkomnar 450 tusen pilgrimer. På eftermiddagen håller kardinal Parolin ett föredrag med temat: "Påven Franciskus och prästerna, på vandring med Guds folk".

Besökets program innehåller även invigningen ett vandringsstråk i närheten av sanktuariet, tillägnad kardinal Emile Biayenda, ärkebiskopen i Brazzaville i Kongo, som dog 1977, och vars helgonförklaringsprocess är inledd. Kopplingen mellan den kongolesiska prelaten och det franska sanktuariet går tillbaka till studietiden när Emile Biayenda studerade i Lyon. Han åkte regelbundet till Ars för att fördjupa sig i helige Johannes Maria Vianneys andlighet. Efter att ha återvänt till Kongo, begav han sig alltid till sanktuariet i Ars varje gång han reste till Frankrike.

Detta är statssekreterarens första officiella resa utanför Vatikanen sedan starten av Covid-19-pandemin.

Helighetens väg

I sin predikan under mässan i Ars, uttryckte kardinal Parolin påvens hjärtliga hälsningar, välsignelser och närhet i bön, med anledning av den liturgiska högtiden.

Han beskrev den helige Johannes Maria Vianney som präst som med enkelhet, ömhet och trohet till sakramenten följde Guds vilja och således helighetens väg.

Profetens väktare

Kardinal Parolin berättade att han som barn hade läst en biografi om den heliga kyrkoherden: ”Kanske var det han som tände kallelsens gnista, som nu tillåter mig att fira 40-årsjubileet av min prästvigning i Ars.”

Med utgångspunkt från dagens läsningar kallade kardinal Parolin Sankt Johannes Maria Vianney trons sanna profet och väktare, som drevs av viljan att söka syndarnas omvändelse och frälsning, och därmed gå i en obeveklig kamp mot den onde. Således blev han gen genklang av Guds röst och levde i full trohet och koherens fram till slutet av sina dagar.

I helighetens skola

Att vara en sann kristen innebär att gå helighetens väg, sa kardinalen. En väg som kyrkoherden av Ars lär oss, präglad av enkelhet, rena avsikter och handlingar, trohet till Gud, till evangeliet och till sakramenten som man firar, deltar i och lever. Att vittna om Herrens kärlek – avslutade kardinalen – är helighetens väg, en väg tillgänglig för alla.

04 augusti 2020, 16:57