Sök

Matsal i Madagaskar Matsal i Madagaskar 

Ytterligare 130 miljoner personer riskerar hunger. Heliga Stolen ber om solidaritet.

Kronisk hunger och undernäring ökar i världen och målet med Noll hunger 2030 ser ut att bli allt svårare att uppnå. Man befarar att ytterligare 130 miljoner personer kommer att lida av hunger under 2020 på grund av ekonomiska följder av covid-19. Heliga Stolen ber om solidaritet och större internationellt samarbete. Vatican News har talat med Heliga Stolens ständige observatör vid FN:s matorgan FAO msgr Fernando Chica Arellano.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Nästan 690 miljoner personer led av hunger år 2019, med en ökning på 10 miljoner sedan 2018.  Detta anmäler FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i sin rapport om tillståndet för livsmedelssäkerhet och näring i världen, "State of Food Security and Nutrition in the World", som publicerades 13 juli. Man varnar för att vi nu, fem år efter att världsledarna engagerade sig för ett slut på hungern, fortfarande är ur spår vad gäller målet man vill uppnå inom 2030 och för att covid-19-pandemin kan tvinga ytterligare 130 miljoner personer till kronisk hunger inom 2020.

Heliga Stolens ständige observatör vid FAO msgr Fernando Chica Arellano berättar för Vatican News om situationen.

Undernäring och dålig matföring

Han förklarar att nödsituationen gäller dem som lider av undernäring samt dem som lider av sjukdomar som uppkommer på grund av dålig matföring. Han påminner om vikten av att lära ur en korrekt näringslära och ta itu med frågor som hör samman med miljön, som påven Franciskus betonar i sin encyklika Laudato Si´.

“konkreta strategier, som att stödja småproducenter och sänka kostnader för näringsrika livsmedel”

Först och främst, berättar han, måste man stärka internationellt samarbete för att försäkra solidaritet i världen och arbeta för att slå ut fattigdomen, ojämlikheten och orättvisor. Han föreslår konkreta strategier, som att stödja småproducenter och sänka kostnader för näringsrika livsmedel. Han berättar att dålig matföring är stakt knutet till fattigdom.

Världens mest drabbade områden

De tre områdena i världen som är mest drabbade av undernäring är Asien, 381 miljoner, Afrika 250 miljoner och Latinamerika och Karibien 48 miljoner. 

Övervikt, en annan sida av hungern

I rapporten meddelar man vidare att 191 miljoner barn under 2019 hade bristnade tillväxt. Dessutom är ytterligare 38 miljoner barn i världen under fem år överviktiga och bland vuxna har övervikten blivit en annan global pandemi.

15 juli 2020, 09:42