Sök

Alliansen mot människohandels 20:nde konferens i Österrike där Heliga Stolens msgr Grech aktivt deltog med fyra inlägg Alliansen mot människohandels 20:nde konferens i Österrike där Heliga Stolens msgr Grech aktivt deltog med fyra inlägg 

Människohandel. Heliga Stolen: Garantera offren grundläggande rättigheter

Alliansen mot människohandels 20:nde konferens i Österrike har avslutats. Msgr Joseph Grech vid Heliga Stolens mission vid de internationella organisationerna i Wien bidrog med fyra inlägg där han betonade vikten av att respektera mänskliga rättigheter och personens värdighet, ge offren all nödvändig hjälp och se över lagar mot människohandeln.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

20-22 juli har Alliansen mot människohandel, som står under Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), hållit sin 20:nde konferens i Wien. Vid konferensen talade man om hur man ska få ett slut på människohandeln.

Idag är över 40 miljoner personer offer för människohandeln. De flesta av offren är kvinnor, men även män och alltfler barn utnyttjas. De behandlas som handelsvaror för sexuellt utnyttjande, arbetskraft, för tidiga äktenskap, illegal adoption och även för deras organ till organhandeln. Brottsutövarna straffas sällan. Trots ett utökat engagemang från nationella och internationella insitutioner och organisationer för att bekämpa detta, straffas endast en människohandlare för var 2154:e offer.

Heliga Stolens representant för missionen vid de internationella organisationerna i Wien msgr Joseph Grech bidrog med tal i fyra paneldiskussioner.

Otillräckliga resurser

Han betonade att skillnaden på antalet utsatta och processer och fällande domar för brotten skapar frågor om hur effektiva åtgärderna som staterna har vidtagit egentligen är. “Trots det internationella samfundets ansträngningar är resurserna är knappa, framför allt beroende på fortsatta ekonomiska kriser och socio-politisk instabilitet i många länder”. Dessutom, la msgr Grech till, uppmuntrar opassande finansiering av nationella rättssystem till omedelbara resultat med begränsad omfattning, snarare än få tag på och döma de stora brottslingarna. Konsekvensen av detta, förklarade han, är att människohandlarna inte straffas.

Rättvisa för offren

Sedan kvarstår problemet  att offren inte garanteras sina mänskliga rättigheter. Som påven Franciskus har sagt, görs redan sårbara personer ännu skörare av ett ekonomiskt system som domineras av globala spekulationers intressen och som nu präglas av covid-19-pandemin.

Samordning mellan polisstyrkor

För att effektivt bekämpa de stora internationella kriminella organisationerna som hanterar människohandeln, underströk msgr Grech i den andra paneldiskussionen, är även ett större mellanstatligt samarbete mer brådskande än någonsin, med utbyte av information och polisens data genom Interpol och Europol. Det är sedan nödvändigt att säkerställa att rättssystem är oberoende.

Medias roll

Msgr Grech förklarade att det är av stor vikt att stödja media så att den kan främja kampanjer för att medvetandegöra politiker och den allmänna opinionen. I sitt tredje inlägg betonade han att offren måste garanteras mänskliga rättigheter innan, under och efter rättsprocesser. På detta sätt kan de i säkerhet vittna mot förövarna, även i förinspelade förhör eller representeras av tredje part, och garanteras en lämplig ersättning och möjligheter till social återanpassning.

Skydda offrens rättigheter

I sitt sista inlägg under konferensen bekräftade han Heliga Stolens grundläggande riktlinjer i kampen mot människohande; att respekten för mänskliga rättigheter och personens värdighet måste garanteras, att man ger offren all nödvändig hjälp och att man ser över lagar mot människohandeln.

24 juli 2020, 14:27