Sök

Palestinier protesterar mot Israels plan att ta en del av palestinsk territorium i besittning  Palestinier protesterar mot Israels plan att ta en del av palestinsk territorium i besittning  

Heliga Stolen till USA och Israel: Fred i Mellanöstern riskeras av unilaterala handlingar

Kardinal Parolin uttrycker i möte med USA:s och Israels ambassadörer Heliga Stolens oro för eventuella unialterala handlingar i det Heliga Landet. Heliga Stolen står fast vid att Israel och Palestina har rätt att finnas och att leva i fred och säkerhet inom internationellt erkända gränser.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Heliga Stolens pressrum meddelar att statssekreterare kardinal Pietro Parolin 30 juni mötte USA:s och Israels ambassadörer, till vilka han uttryckte “Heliga Stolens oro vad gäller eventuella unilaterala aktioner som ytterligare skulle kunna äventyra sökandet efter fred mellan israeler och palestinier och den känsliga situationen i Mellanöstern”.

Vädjan om att återuppta fredsvandringen

I kommunikén understryker man att Heliga Stolen står fast vid det man uttryckt 20 november 2019 och 20 maj 2020, att Israel och Palestina har rätt att finnas och att leva i fred och säkerhet inom internationellt erkända gränser. Man vädjar därför till parterna om att verka för att återigen öppna vandringen mot en direkt förhandling, utifrån FN:s resolutioner för att förenkla återgärder som behövs för att återuppta ömsesidig tillit, och att de ska ha ’modet att säga ja till ett möte och nej till konflikter, ja till dialog och nej till våld, ja till förhandling och nej till fiendskap, ja till respekt för avtal och nej till provokationer och ja till ärlighet och nej till dubbelspel’ (Påven Franciskus, Bön om fred i Heliga Landet, Vatikanträdgårdarna 8 juni 2014).
 

02 juli 2020, 08:18