Sök

Hav i stark vind Hav i stark vind 

Havets söndag. Kardinal Turkson till sjöfolk: Ni är inte ensamma

Andra söndagen i juli månad firades traditionsenligt Havets söndag, för att särskilt tänka på dem som arbetar på haven och långt från sina hemländer, sina nära och kära och sina församlingar. I ett budskap uttryckte prefekten för den påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling kardinal Peter Turkson sin närhet och solidaritet med sjöfolket som lever under svåra förhållanden på grund av pandemin.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“O välsignade Jungfru Maria, håll i ditt obefläckade hjärta sjömän, fiskare och deras familjer, som med sitt arbete säkerställer mat och andra grundläggande nödvändigheter för den mänskliga familjen”  - detta är bönen till Jungfru Maria, stjärna över haven, som ägnas alla de personer som arbetar på haven och som särskilt uppmärksammades söndagen 12 juli på Havets söndag.

Havets söndag firas varje år andra söndagen i juli. Med tanke på att denna dag instiftades i Storbritannien för precis 100 år sedan hade man planerat ett stort firande, men på grund av pandemin har detta flyttats fram ett år.  

En dag för att minnas de sjömän som lider

Kardinal Turkson förklarar i sitt budskap att trots att arbetet som sjöfolk utför för den globala ekonomin saknas uppmärksamhet på denna sektor vad gäller lagstiftning och rådande politik och han påpekar att organisationer och institutioner har betonat detta under pandemin. Därför, skriver han, är Havets söndag ett tillfälle för att omvärdera sjöfolkets roll och påminna om några problem som påverkar deras liv negativt och som förvärras av misstankar om och rädsla för smitta.

“Havets söndag inbjuder alla och särskilt kristna att hjälpa de fattiga”

Kardinalen förklarar att man beräknar att omkring 100 000 sjömän inte har kunnat åka tillbaka hem efter sina arbetskift på grund av covid-19 och stängda landsgränser. Många har blivit kvar på hotell eller sovsalar runt om i världen och tvingas vända sig till välgörenhetsorganisationer för grundläggande behov som mat och personlig hygien. Till detta tillkommer stor fysisk och psykisk stress för dem som har tvångsisolerats på fartyg - en situation som har lett till desperation och draman. Många av sjumännen, vars lön går till att försörja sina familjer, riskerar att förlora jobbet. Kardinal Turkson skriver att firandet av Havets söndag inbjuder alla och särskilt kristna att hjälpa de fattiga sjömännen och fiskarna och påminner om att helige Johannes Paulus II kallade solidariteten en dygd och ett oumbärligt engagemang för våra nästas bästa.

Påvens böneintention för augusti månad

Han betonade de ord som Internationella sjöfartsorganisationens generalsekreterare Kitack Lim har uttryckt: “Ni är inte ensamma. Ingen överger er, för att med er finns kaplaner och Stella Maris’ volontärer som alltid är redo att svara på era samtal och medkännande lyssna och be för er hälsa och för era familjers säkerhet”. Slutligen skriver kardinal Turkson att påven Franciskus böneintention för augusti månad kommer att ägnas just dem som arbetar på och lever av havet.  

13 juli 2020, 13:24