Sök

Påven Franciskus ber vid fredsmonumentet i Hiroshima 19 november 2019 Påven Franciskus ber vid fredsmonumentet i Hiroshima 19 november 2019   Ledare

Ett läroämbete för freden och mot hyckleriet

Påvens stödjande ord för FN:s resolution om ett globalt och omedelbart eld upphör som ger befolkningar lättnad och gör det möjligt att ta itu med covid-19-pandemin.

ANDREA TORNIELLI översättning Katarina Agorelius

De senaste dagarna har FN:s säkerhetsråd antagit en resolution för “ett omedelbart slut på fiendskap i alla situationer under minst 90 dagar i sträck” för att garantera humanitär hjälp till folk som drabbas och motverka de förödande konsekvenserna av covid-19-spridningen. Påven ville med sina ord efter Angelus uttrycka sitt stöd för initiativet och sin förhoppning om att det globala eld upphöret ”effektivt och omedelbart” obeserveras. Påvens initiativ utgör ett nytt steg på en lång vandring. Ett steg som är ännu mer angeläget på grund av krisen som pandemin har orsakat, vars mest förödande konsekvenser – liksom i krig - faller på de fattigaste.  

Redan söndagen 29 mars bad påven Franciskus om detta, då han stödde appellen som FN:s generalsekreterare hade sänt ut fem dagar tidigare. Antonio Guterres bad om ett “globalt och omedelbart eld upphör i alla världens hörn” och hänvisade till nödsituationen covid-19, som inte känner några gränser. Påven sällade sig till “alla som har accepterat denna appell” och inbjöd ”alla att följa upp genom att stoppa varje form av beväpnad konflikt, främja skapandet av korridorer för humanitärt bistånd, öppenhet för diplomati och uppmärksamhet på dem som befinner sig i situationer av största sårbarhet”.

Påven hoppades att det gemensamma engagemanget mot pandemin ”ska leda alla till att erkänna vårt behov av att stärka de broderliga banden som medlemmar av en enda familj och att det framför allt ska väckas ett engagemang, hos nationernas ansvariga och andra involverade, för att övervinna rivalitet. Konflikter löser man inte med krig! Det är nödvändigt att övervinna fiendskap och motsättningar genom dialog och en konstruktiv vilja att skapa fred”.

De följande veckorna, återkom påven ytterligare två gånger med att djupt beklaga utgifter för krigsmaterial. I sin predikan på påskaftonen, som firades i Peterskyrkan, sa han: “Låt oss tysta dödsskrina. Det får vara slut på krigen! och slut på vapenproduktion och vapenhandel, för att vi behöver bröd, inte gevär”. Påven Bergoglio ville på nytt påminna om detta tema, som är konstant i hans pontifikat, även vid den längsta av de två mariabönerna som föreslogs för de troende vid slutet av rosenkransen i maj månad: “Bistå nationernas ansvariga så att de verkar med visdom, omtanke och generositet för att hjälpa dem som saknar tillräckligt med livsmedel och framsynt och i en solidarisk anda ta fram sociala och ekonomiska lösningar. Allraheligaste Maria, rör samvetena så att de enormt stora summorna som används för att utöka och fullända beväpningar, i stället ägnas främjandet av lämpliga studier för att förhindra liknande katastrofer i framtiden.”.

Många gånger och vid olika tillfällen under tidigare år har påven Franciskus fördömt “hyckleriet” och “synden” hos de ansvariga i de länder där man “talar om fred och säljer vapen för att föra dessa krig”. Ord som även upprepades vid tillbakaresan från den internationella resan strax innan pandemin bröt ut, den till Thailand och Japan: “Jag har bett i Nagasaki och Hiroshima, jag har mött några överlevare och släktingar till offren och fördömde återigen bestämt kärnvapen och hyckleriet att tala om fred och samtidigt bygga och sälja krigsmaterial”.

Enligt en rapport från Oxfam, uppgick miltära globala utgifter 2019 till nära tvåtusen miljarder dollar och för närvarande är två miljoner människor instängda i länder i krig och uttömda av våld, förföljelse, svält och nu även av nödsituationen på grund av pandemin.

  

06 juli 2020, 13:27