Sök

Utdelning av mat och hygienartiklar, Caritas internationalis Utdelning av mat och hygienartiklar, Caritas internationalis 

Värdighet, information och broderskap

9 mars höll Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och Vatikanens media ett strömmat möte. Det centrala temat var hur de lokala kyrkorna ska förbereda sig för tiden efter pandemin.

Katarina Agorelius – Vatikanastaten

Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och Vatikanens covid-19-kommission har som uppgift att dela information och att förbereda en gemensam tanke hur man ska bygga framtiden efter pandemin och även uttrycka ett nyckeltema att dela med hela mänskligheten med utgångspunkt från det som påven Franciskus betonar, att allt hör samman.

Vid ett strömmat möte mellan Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling och Vatikanens media på tisdagen 9 juni tog man upp dessa frågor. Närvarande var representanter och prefekt för Kommunikationsavdelningen, ordförande för avdelningen för integrerad mänsklig utveckling kardinal Peter Turkson, tillsammans med dess undersekreterare, samt generalsekreterare för Caritas Internationalis msgr Segundo Tejado Muñoz e Aloysius John.

Tre grundläggande mål

Den världsomfattande pandemin har skakat upp den redan dåliga balansen och kyrkan känner sig än mer kallad att nå ut till de allra fattigaste. Det är alltså grundläggande att Caritas vid sidan av de lokala kyrkorna tar fram hjälpprojekt. Det första målet är att återställa värdigheten genom att dela ut mat och sanitetsmedel och även tvål. Sedan är information nödvändig för att hålla tillbaka viruset. Målet är också att göra broderskapet och känslan av tillhörighet med en enda mänsklig familj starkare för att skapa ett gemensamt och personligt engagemang.  

I Benedictus XVI:s fotspår

“Jag har hittat en koppling mellan Benedictus XVI och påven Franciskus – säger kardinal Turkson i en intervju med Vatican News – Benedictus säger i sitt tal om hoppet, att det att tala om hoppet betyder  att tala om framtiden och att man inte kan tala om framtiden utan att tala om Gud” som oundvikligen leder till att tala om människan. Utifrån detta ska de lokala kyrkorna och deras respektive Caritasavdelningar på världens fem kontinenter verka – värdighet, information och broderskap.

Vatikanens covid-19-kommission

20 mars 2020, bad påven Franciskus avdelningen för integrerad mänsklig utveckling att skapa en kommission i samarbete med kurians andra avdelningar och institutioner för att uttrycka kyrkans omtanke och kärlek till hela den mänskliga familjen inför covid-19-pandemin, framför allt genom analys och reflektion över framtidens socioekonomiska och kulturella utmaningar och förslag till riktlinjer för att hantera dem.  

10 juni 2020, 08:31