Sök

Msgr. Vincenzo Paglia Msgr. Vincenzo Paglia 

Msgr. Paglia: hälsosystemet är i behov av reformer

Den påvliga Livsakademien har hållit ett virtuellt möte om ”Pandemi och universellt broderskap” vid vilket även medlemmar från Celam och kurians avdelning för Integrerad mänsklig utveckling deltog.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Dokumentet om ”Pandemi och universellt broderskap” om Covid-krisen, som den Påvliga Livsakademin har tagit fram, stod i centrum för det digitala mötet. Förutom PAV, den Påvliga Livsakademin och avdelningen för Integrerad mänsklig utveckling, deltog företrädare för biskopskonferenserna i Latinamerika (Colombia, Centralamerika, Kuba och Mexiko).

"Vi är intresserade av en dialog om problemen knutna till hälsa, och detta är ett första steg för att rädda liv, när hälsa ses som ett allmänt gott”, förklarade Celams företrädare.

Nytt dokument om äldre

Påvliga Livsakademins ordförande, msgr. Vincenzo Paglia, sa att det första dokumentet publicerades den 30 mars, och bara några dagar senare kom det andra dokumentet med särskilt fokus på de äldre som har varit, och fortsätter att vara pandemins flesta offer. Dessa är texter vill vara ett bidrag för att förstå innebörden av vad som händer i världen idag. Vi inser hur aktuellt påven Franciskus påstående är: "vi befinner oss inte i en epok av förändring, utan i förändringens epok. Det råder ingen tvekan om att hela hälsohorisonten måste omprövas både regionalt och internationellt."

Förebyggande, diagnos och behandling

Msgr. Paglia betonar hur dokumenten å ena sidan vill understryka behovet av en allmän tillgång till de bästa möjligheterna till förebyggande vård, diagnos och behandling, som inte får reserveras endast för de få lyckligt lottade. Distributionen av ett vaccin, så snart det blir tillgängligt, kommer att vara ett viktigt prov på detta.

Å andra sidan handlar dokumenten om en ansvarsfull vetenskaplig forskning. Insatserna är komplexa och berör olika områden, från vetenskaplig forskning till dess frihet vad gäller frågor relaterade till ekonomisk vinst. I detta sammanhang krävs en omprövning av de internationella hälsoinstitutionerna.

"Reformer av hälsosystemet behövs", upprepar msgr. Paglia, men "framför allt en avgörande förändring i byggandet av en kärlekens, solidaritetens och broderskapets civilisation.”

23 juni 2020, 23:01