Sök

Vatikanens tribunal Vatikanens tribunal 

Undersökningar kring fastigheten i London. Mäklaren Torzi arresterad i Vatikanen.

En arresteringsorder av mäklaren Gianluigi Torzi utfärdades vid slutet av förhören av Vatikanens tribunal med anklagelser om utpressning, förskingring och bedrägeri.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Mäklaren Gianluigi Torzi, som agerade som mellanhand för att återlämna ägandet av en fastighet i London till statssekretariatet, arresterades fredag kväll ​​5 juni i Vatikanen.

Arresteringsorder

“Idag – meddelade Heliga Stolens pressrum fredag kväll 5 juni – har kontoret för rättsfrämjande vid Vatikanens tribunal, efter förhöret av Gianluigi Torzi, som biträddes av sina advokater, utfärdat en arresteringsorder av honom”.

Fastigheten på Sloane Avenue i London

“Åtgärden har utfärdats av Gian Piero Milano och hans assistent Alessandro Diddi å kontoret för rättsfrämjandes vägnar, gällande de välkända händelserna i samband med försäljningen och köpet av fastigheten på Sloane Avenue i London och som har involverat ett nätverk av företag till vilka några tjänstemän vid statssekretariatet tillhörde”.

“Den tilltalade anklagas för olika episoder av utpressning, förfalskning, förvärrat bedrägeri och pengatvätt, brott som för Vatikanens lagstiftning föreskriver straff på upp till tolv års fängelse”.

Gianluigi Torzi sitter nu i häktet i  gendarmeriets kasern.

“utpressning, förfalskning, förvärrat bedrägeri och pengatvätt, brott som för Vatikanens lagstiftning föreskriver straff på upp till tolv års fängelse”

06 juni 2020, 09:17