Sök

Kristen enhet Kristen enhet 

Kristen enhet. Msgr Farrell: Ekumeniken handlar om utbyte av gåvor

Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet firar 60 år och dess sekreterare msgr Farrell berättar för Vatican News om kyrkornas utmaning idag.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Med tanke på 60-årsfirandet av Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet berättar dess sekreterare msgr Brian Farrell i en intervju med Vatican News’ syster Bernadette Reis om rådets engagemang och framsteg genom åren. Hans önskan vid detta firande är att kyrkorna ska röra sig mot varandra och dela med sig av sina gåvor, som är just det som ekumenik handlar om.

Johannes XXII:s öppna attityd

Han talar om hur påven Johannes XXIII för 60 år sedan öppnade upp för ett nytt synsätt gentemot de kristna syskonen:

”Men sitt öppna hjärta mot de andra kristna syskonen påtvingade han nästan kyrkan, genom Andra Vatikankonciliet, en ny attityd och en ny öppning mot de andra kyrkorna och detta har burit enormt stor frukt som vi alla kan se. Då var relationerna mellan de olika kyrkorna kalla, och man stod långt från varandra, medan de nu är vänskapliga. Nu står kyrkorna varandra nära och man samarbetar fullt ut i tjänsten för mänskligheten och detta är frukten av nåden som denna stora påve inspirerades av”.

Utmaningar

På frågan vilka kyrkans utmaningar är i denna dialog svarar msgr Farrell att de främst handlar om att få alla kyrkorna, och särskilt den katolska kyrkan, att  känna sig engagerade i detta sökande efter den enhet som Herren önskar.

” det är inte enbart en fråga för påven, biskopar eller experter eller teologer osv, utan det är hela kyrkan som måste närma sig andra och alla kyrkor som måste närma sig varandra. Så utmaningen är att informera om och leva ut det ekumeniska åtagandet att lära känna varandra bättre, öppna sig för andra, samarbeta och be tillsammans. Allt detta är en stor utmaning.”

Utbyte av gåvor

Påven Franciskus har nyligen använt ordet “otålighet” som en av denna dialogs karaktärsdrag. Vad handlar denna otålighet om på det ekumeniska planet?

Msgr Farrell svarade att helige Johannes Paulus II:s encyklika Ut unum sint skrevs i en tid då man såg att det efter 30 års dialog med de andra kristna kyrkorna inte räckte med att lösa historiska tvistefrågor på ett rationellt och teologiskt sätt, utan att man behövde öppna våra församlingar för möten med de andra. Encyklikan talar om ett ekumeniskt engagemang som bygger på ett “utbyte av gåvor” och av livet och inte enbart av idéer, förklarar msgr Farrell.

“vi måste ändra vår mentalitet av självtillräcklighet, och även överlägsenhet, och lära av de andra”

”Det är utifrån detta att försöka se vad jag har som kan vara en gåva till de andra kristna och vad de har som kan vara en gåva för oss” säger han och understryker att vi måste ändra vår mentalitet av självtillräcklighet, och även överlägsenhet, och lära av de andra. Han avslutar:

” detta är en stor utmaning och jag tror att det är just denna omvändelse som vi behöver för att uppnå det som Herren önskar”.

03 juni 2020, 13:20