Sök

Msgr Ivan Jurkovič Msgr Ivan Jurkovič 

Heliga Stolen till FN: Rasdiskriminering är absolut oacceptabel

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève msgr Ivan Jurkovič deltar idag 18 juni i en debatt om övergrepp mot mänskliga rättigheter. ”Att trycka ner andras värdighet betyder att trycka ner sin egen”, betonade han i sitt inlägg.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Msgr Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève, deltog 18 juni i en debatt, i FN:s råd för mänskliga rättigheters fyrtiotredje session, för att tala om aktuella övergrepp mot mänskliga rättigheter som rasism och brutalt polisvåld mot fredliga protester.

“man inte kan tolerera eller blunda inför någon som helst typ av rasism eller form av socialt uteslutande och samtidigt låtsas försvara det mänskliga livets helighet”

I sitt inlägg i debatten uppmanade msgr Jurkovič alla stater att ”erkänna, skydda och främja varje persons grundläggande mänskliga rättigheter”.

Skapade till Guds avbild

Han betonade att alla medlemmar i den mänskliga familjen har skapats till Guds avbild med en inneboende värdighet oberoende av ras, nationell tillhörighet, kön, ursprung, kultur eller religiös tillhörighet.

Han påminde, genom att citera påven Franciskus, att man inte kan tolerera eller blunda inför någon som helst typ av rasism eller form av socialt uteslutande och samtidigt låtsas försvara det mänskliga livets helighet.

Varje människas värdighet 

Det är dags – sa msgr Jurkovič bestämt  - att få ett slut på fördomar, förutfattade meningar och ömsesidig misstro som ligger bakom "diskriminering, rasism och främlingsfientlighet".

”Ingen får känna sig isolerad och ingen är behörig att trycka ner andras värdighet och rättigheter”, la han till och påminde slutligen:

”Att trycka ner andras värdighet betyder att trycka ner sin egen”.

19 juni 2020, 11:13