Sök

Bön i kyrka i Libanon under Covid-19 pandemin Bön i kyrka i Libanon under Covid-19 pandemin  

Påven stödjer ungas utbildning i Libanon

Påven har ingripit finansiellt för att stödja ungas utbildning i Libanon, som svar på krisen som orsakar lidande och fattigdom och riskerar att beröva unga på deras framtidshopp.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På torsdagen meddelade Heliga Stolens pressrum att påven Franciskus har sänt tvåhundratusen dollar som bidrag till 400 stipendier i Libanon. Donationen gjordes som en gest "i hoppet om att man på nationell och internationell nivå ska sträva efter ett ansvarsfullt sätt att bemöta problemen med tanke på det allmänna bästa”.

I ett pressmeddelande läser man att ”påven Franciskus ser med faderlig oro på den fortsatt svåra situationen i det älskade Libanon… som alltid har varit ett exempel på den samexistens och broderskap som dokumentet om mänskligt broderskap vill sprida i hela världen”.

Förlorat framtidshopp

I år är det 100-årsjubileet för staten Stora Libanons grundande, den moderna nationens föregångare. Pressmeddelandet konstaterar att "Cederträdens land ... upplever en allvarlig kris som orsakar lidande och fattigdom, och som riskerar att beröva särskilt de yngre generationernas hopp, som ser en osäker framtid framför sig”.

Den pågående krisen har gjort det svårt att säkerställa att ungdomar i landet har tillgång till utbildning. Den Helige Faders gåva är avsedd att hjälpa till att tillgodose detta behov.

Tidigare bidrag

Enligt pressrummet gjordes donationen genom statssekretariatet och den Påvliga kongregationen för östkyrkorna. Påvens utbildningsbidrag är ett tillägg till kongregationens nödfonds tidigare bidrag till landet för att besvara nödsituationen som är kopplad till Covid-19-pandemin”, läser man i pressmeddelandet.

Meddelandet om påvens donation avslutas med en bön till Vår Fru av Libanon, att "Guds Moder som vakar över Libanon från Harissa-berget tillsammans med alla Libanons helgon, ska skydda det libanesiska folket”.

15 maj 2020, 11:46