Sök

APSA APSA 

Påven överför Vatikanens databehandlingscenter till Ekonomisekretariatet

Med ett beslut som promulgerades på onsdag har påven Franciskus överfört Databehandlingscentret (CED) från APSA till Ekonomisekretariatet SPE.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus har möblerat om i den romerska kurian. På onsdagen utfärdades en förordning med vilken databehandlingscentret överfördes till Ekonomisekretariatet SPE, från det tidigare Apsa, Apostoliska sätets administration över ägor. Statsekreterare kardinal Pietro Parolin, informerade om förändringen i ett uttalande daterat den 11 maj. Förordningen träder i kraft den 1 juni.

I uttalandet står det att påven anser att ”överföringen är nödvändig för att garantera en mer rationell organisation av Heliga Stolens ekonomi och finansiella information". Ett annat skäl som nämns är den slutgiltiga datoriseringen av alla dess aktiviteter "för att garantera en förenkald och mer effektiv hantering och kontroll, vilket är grundläggande för att den romerska kurians enheter ska fungera korrekt".

Överföringen av databehandlingscentret kommer att ske enligt det samförståndsavtal som undertecknats mellan APSA:s ordförande msgr. Nunzio Galantino och prefekten för Ekonomisekretariatet, fader Juan Antonio Guerrero Alves. Även en del personal kommer att byta avdelning i den romerska kurian.

20 maj 2020, 16:20