Sök

Kardinal Ratzinger och Johannes Paulus II - stilla veckan 2004 Kardinal Ratzinger och Johannes Paulus II - stilla veckan 2004 

Påven emeritus Benedictus XVI hyllar helige Johannes Paulus II:s barmhärtighet

Påven emeritus Benedictus XVI hyllar i ett brev till Polens biskopar sin föregångare helige Johannes Paulus II:s gudomliga barmhärtighet. På måndag 18 maj 2020 firas 100-årsdagen av den polske påvens födelse. Brevet tillkännagavs på fredagen 15 maj.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"Påvens hela liv var inriktat på detta mål att subjektivt anta det kristna tros objektiva centrum, nämligen frälsningsläran, och även låta andra göra detsamma”. Så skriver påven emeritus Benedictus XVI i ett brev som tillkännagavs idag fredagen 15 maj till Polens biskopar inför hundraårsfirandet av helige Johannes Paulus II:s födelse (18 maj 1978-2 april 2005).

Guds barmhärtighet

”Tack vare den uppståndne Kristus är Guds barmhärtighet för alla. - fortsätter påven emeritus - Alla borde "veta att Guds barmhärtighet kommer att visa sig starkare än vår svaghet."

“den inre enheten i Johannes Paulus II:s budskap och påven Franciskus grundläggande avsikter”

"Här - observerar Benedictus XVI – måste vi hitta den inre enheten i Johannes Paulus II:s budskap och påven Franciskus grundläggande avsikter”.

Till skillnad från vad som ibland påstås, var påven Wojtyla ”inte moraliskt envis”. "Genom att visa oss den avgörande vikten av gudomlig barmhärtighet ger han oss möjligheten att acceptera de moraliska normerna som människor står inför, även om vi aldrig helt kan uppfylla dem."

"Vi gör våra moraliska ansträngningar i ljuset av gudomlig barmhärtighet, som visar sig vara en kraft som helar vår svaghet."

“Vi gör våra moraliska ansträngningar i ljuset av gudomlig barmhärtighet, som visar sig vara en kraft som helar vår svaghet”

15 maj 2020, 13:49