Sök

Vaccin laboratorium i Kina Vaccin laboratorium i Kina  

Heliga Stolen om Covid-19 pandemin: global respons och samarbete för att hjälpa alla

Pandemi, kyrka och solidaritet stod i fokus i msgr. Ivan Jurkovič, tal i FN i Genève vid den 73:e världshälsoförsamlingen. Den pågående hälsokrisen påminner om vårt ömsesidiga beroende: vägen är den påven Franciskus pekar på, för att inte lämna någon bakom sig.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Den internationella nödsituationen kopplad till coronaviruspandemin har ställt  mänskligheten inför en stor utmaning. Mer än någonsin är det nödvändigt att samarbeta i det ömsesidiga behovet, nationer emellan, och att betrakta hälsa som ett primärt gott att skydda genom samordnade åtgärder och solidaritet på global nivå. Detta var tankarna som den Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève uttryckte under den 73:e världshälsoförsamlingen, det styrande organet för Världshälsoorganisationen vars arbete i år, för första gången, hölls via videokonferenser.

Kyrkans bidrag

Prelaten påminner om den fasta begäran, som påven har uttryckt upprepade gånger, att inte överge de mest utsatta människorna som bor i världens periferi. Faktum är att den nuvarande pandemin sannolikt kommer att förvärra situationen i de regioner som "redan är drabbade av nödsituationer", av hunger och instabilitet. Jurkovič understryker kyrkans bidrag till detta "globala svar" som är nödvändigt för att bemöta Covid19: de 5 tusen katolska sjukhusen och de över 16 tusen hjälporganisationer som tillhör den katolska kyrkan och som outtröttligt erbjuder "hälsovård för alla, särskilt genom att tillgodose fattiga och marginaliserade människors tillgång till läkarvård och läkemedel". En tanke går också till de "många ordnar, församlingar och präster" på frontlinjerna. Ärkebiskopen understryker därmed den Heliga Stolens åtagande att bidra till WHO:s nödfond "för att bistå med skyddmaterial till privata och sjukvården".

Eld upphör och vacciner

Heliga Stolen uttrycker också sin uppskattning över Världshälsoorganisationens dialog med religiösa ledare för att "säkerställa att firanden och ceremonier följer de nödvändiga hälsoåtgärderna".

Fullt stöd till FN:s generalsekreterares uppmaning om en "omedelbar global vapenvila i varje hörn på jorden" för att underlätta för det humanitärt biståndet med särskild hänsyn till de utsatta. I detta avseende belyste msgr. Ivan Jurkovič påven Franciskus uppmaning, att lindra de internationella sanktionerna genom att minska, om inte stryka, de offentliga skulderna så att varje stat bättre kan bemöta krisen och ha omsorg om sina medborgare. Slutligen, uppmanade han, återigen med påvens ord, till att slå ihop de vetenskapliga färdigheterna för att, på ett öppet sätt utan egenintressen, underlätta framtagandet av vaccin, och behandlingar för att vårda sjuka i alla delar av världen.

19 maj 2020, 16:59