Sök

Desinficering i Peterskyrkan Desinficering i Peterskyrkan 

Desinficering av konst. Vatikanens rekommendationer

Påvliga kulturrådet har publicerat ett dokument som erbjuder rekommendationer om hur man i sanitära nödsituationer ska vårda och hantera konst och andra värdefulla egendomar.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Medvetandegöra de ansvariga för förvaring och hantering av kulturarvet för att undvika skador som kan orsakas av felaktig användning av desinfektionsmedel eller tillämpning av felaktiga förfaranden på grund av okunskap – detta är målet med rekommendationer som Påvliga kulturrådet delar med sig av i ett dokument. Med dokumentet vill man genom “lika enkla som nödvändiga indikationer” ge råd om hur man undviker ”att orsaka oåterkallelig skada på de mest värdefulla och känsliga föremål som finns i våra kyrkor”.

Desinficering av rum, kläder, heliga kärl för gudstjänstplatsen – skriver Påvliga kulturrådet -  är "nödvändig i denna period av sanitär nödsituation", men det har kommit in rapporter från många håll om att man har använt ”rengöringsmedel som inte är lämpliga för konstföremål och kulturarv ". Det gäller i synnerhet användning av frätande produkter, som blekmedel, ammoniak och rengöringsmedel som alstrar mycket skadliga rester och därför inte bör användas i monument, historiska byggnader, arkeologiska platser, för föremål, lös egendom, tyger och broderier, eftersom dessa kan orsaka oåterkallelig skada.

Sammanfattningsvis handlar det om att aldrig decinficera konstverk, historiska ting eller dokument med rengöringsprodukter eller dem som baseras på alkohol. Detta till skillnad från rengöring av ytor utan historiskt intresse som staket, knoppar, räcken, där mer noggrann rengöring rekommenderas, men kulturrådet påminner om att man även där måste se upp med medel som kan skada finish och ytor.  

22 maj 2020, 11:21