Sök

Sankta Maria Magiore Sankta Maria Magiore 

De påvliga basilikorna organiserar sig för fas 2

De ansvariga för de påvliga basilikorna har träffats för att organisera återöppningen av sina portar med de nödändiga åtgärderna för att garantera de troendes säkerhet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

De som ansvarar för de fyra stora påvliga basilikorna, studerar vad som måste göras för att öppna portarna för de troende så att de återigen kan delta i liturgin. Till skillnad från Roms övriga kyrkor som faller under den italienska biskopskonferensens , CEIs, ansvar, är de påvliga basilikorna under Vatikanens ansvar. 

Matteo Bruni, Heliga Stolens presstalesman, meddelade journalister på torsdagen att det hade ägt rum ett möte om frågan på torsdagsmorgonen organiserat av Heliga Stolens statsekretariat. 

Vid mötet diskuterade man de "nya aspekterna av fas 2" som Italien nu befinner sig i. Som en del av fas 2 kommer kyrkorna att få öppna sina portar för de att de troende återigen ska kunna delta i mässan, från och med den 18 maj.

Bland de saker som diskuterades var de "nödvändiga åtgärderna för att garantera de troendes säkerhet". Matteo Bruni nämnde t ex att man ska ta tempen på de som vill delta i mässan.

15 maj 2020, 09:46