Sök

Ensam kvinna i domkyrkan i Milano Ensam kvinna i domkyrkan i Milano 

Covid-19: Heliga Stolen ber OSSE att främja religionsfriheten

Heliga Stolen varnar för att religionsmotiverade hatbrott är på uppgång samtidigt som covid-19-pandemin ökar intolerans och ojämlikhet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Heliga Stolens ständige representant vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, msgr Janusz Urbańczyk deltog denna vecka i en konferens, 25-26 maj, anordnad av organisationen om ökande medvetenhet om intolerans och diskriminering. I sitt inlägg talade han om hur intoleransen påverkar de kristna.

Religiös intolerans på uppgång

Hatbrott mot kristna och medlemmar av andra religioner, berättade msgr Urbańczyk, påverkar negativt åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. ”Dessa omfattar hot, våldsattacker, mord och vanhelgande av kyrkor och platser för tillbedjan, kyrkogårdar och religiösa egendomar”.

“Diskriminering på social media, noterade han, kan på den ”hala sluttning som börjar med hån och social intolerans” leda till våld.”

Han uttryckte stor oro för en uppdelning av religiös tro och religionsutövning. ”Den falska idén om att religioner skulle ha en negativ påverkan eller vara ett hot för våra samhällens välbefinnande ökar”, varnade han och berättade att troende får ofta höra att bön och religiös övertygelse är privata angelägenheter som inte har en plats i den offentliga sfären.

Diskriminering i den digitala rymden

Internet och social media, sa msgr Urbańczyk, blir ofta en plats för att göra ner andra eller hetsa till hat mot kulturella, nationella och religiösa grupper. Covid-19-pandemin har förvärrat denna trend eftersom folk är mer online under nedstängningarna. Diskriminering på social media, noterade han, kan på den ”hala sluttning som börjar med hån och social intolerans” leda till våld.

Värdighet och enhet

Msgr Urbańczyk bad OSSE:s medlemsstater att främja varje persons inneboende värdighet och mänsklighetens grundläggande enhet, för att dessa två principer skapar en bas för sant demokratiska samhällen. Nationella minoriteter, la han till, borde vara fria att bekänna och utöva sin religion.

Ökande ojämlikhet

Nedstängningar för att hejda covid-19 från att spridas har bidragit till ökande ojämlikhet och ”de facto diskriminerande behandling” sa msgr Urbańczyk. “Rättigheter och grundläggande friheter har begränsats eller kränkts i hela OSSE:s område” la han till och att detta omfattar stängning av kyrkor och restriktioner för gudstjänster.

Tolerans och frihet

Som svar på dessa hot bad msgr Urbańczyk OSSE:s medlemsländer att främja grundläggande friheter som omfattar religionsfrihet.

”Tolerans - sa han - kan inte vara ett alibi för att förneka eller garantera grundläggande mänskliga rättigheter”.

 

 

29 maj 2020, 11:18