Sök

Mässa i den extraordinära formen Mässa i den extraordinära formen  

Undersökning av den äldre romerska liturgins liv i stiften

Troskongregationen genomför en undersökning gällande den romerska ritens extraordinära form, huruvida firandet av den äldre romerska liturgin besvarar ett äkta pastoralt behov och följer riktlinjer.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Troskongregationen har skrivit till världens biskopar med en förfrågan om tillämpningen av Benedictus XVI:s Motu Proprio ”Summorum Pontificum” från 2007, som upphävde restriktionerna för firandet av den romerska liturgin före reformen som slutfördes 1970.

Biskoparna uppmanas att svara på en serie frågor som har som mål att få en bild av hur mässans extraordinära form firas över hela världen.

Summorum Pontificum 

Med sitt Motu Proprio "Summorum Pontificum" hävde Benedictus XVI restriktionerna på den äldre liturgin efter att både unga och äldre troende hade gjort återkommande förfrågningar om tillgången till mässan som firades före de liturgiska reformerna efter det Andra Vatikankonciliet.

Detta möjliggjorde för en bredare användning av Johannes XXIII:s missale från 1962, som konciliefäderna hade röstat igenom att reformera. Dessa reformer genomfördes sedan av Paulus VI och slutfördes 1970. Efterfrågan att få tillgång till den extraordinära formen kom främst från Europa, Nordamerika och vissa delar av Latinamerika.

Troskongregationens undersökning visar på en önskan att få en bild av den äldre romerska liturgins utbredning i världen, och frågorna som biskoparna ställs att överväga är även om firandet av den extraordinära formen svarar på ett verkligt pastoralt behov, om den främjas av enskilda präster, och om normerna och villkoren för "Summorum Pontificum" respekteras.

I sitt Motu Proprio skriver Benedictus XVI att präster bör bejaka förfrågningarna om den äldre formen där en grupp troende knutna till den tidigare liturgiska traditionen har ett stabilt trosliv, och han gav även prästerna friheten att fira den privat.

Två former på samma rit

Troskongregationens frågeenkät är en rutin, tio år efter den tidigare rapporten, 2010, och kommer att vittna om den extraordinära formens närvaro har vuxit i stiften, och hur den har integrerats, något som även beror på biskoparna. Nyligen publicerades nya böner att användas i den extraordinära liturgin, och kanoniserade helgon infördes i den äldre liturgiska kalendern.

När påven Benedictus XVI:s svarade på om hans Motu Proprio inte splittrar den romerska riten i två riter, svarade han att det inte är lämpligt att tala om dessa två versioner av det romerska missalet som om de var två riter. Snarare handlar det om en tvåfaldig användning av en och samma rit.

Han tillade: "Det som tidigare generationer höll som heligt, är fortfarande heligt och stort för oss, och det kan inte plötsligt helt förbjudas eller till och med betraktas som skadligt."

28 april 2020, 18:16