Sök

Kardinal Albino Luciani skakar hand med sin företrädare Paulus VI Kardinal Albino Luciani skakar hand med sin företrädare Paulus VI  

Påven inrättar Vatikanstiftelsen Johannes Paulus I

Påven Franciskus har upprättat en stiftelse för att lyfta fram påven Johannes Paulus I och hans undervisning som kännetecknas i ord som närhet, ödmjukhet, enkelhet, Guds barmhärtighet, kärlek till sin nästa och solidaritet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten 

Med Rescriptum ex audientia Ss.mi, som publicerades den 17 februari 2020, upprättde påven Franciskus Vatikanstiftelsen Johannes Paulus I avsedd att fördjupa kunskapen om Albino Lucianis person, tankar och lära, och främja studien och spridningen av hans skrifter. 

Syftet med stiftelsen är att skydda och bevara det kulturella och religiösa arvet som lämnats av påven John Paul I och främja initiativ som konferenser, möten, seminarier, studier, liksom upprätta premier och stipendier.

Påven har utsett statssekreterare, kardinal Pietro Parolin till ordförande för stiftelsen. 

Johannes Paulus var påve 1978 under historiens kortaste pontifikat som endast varade 33 dagar. Albino Luciani föddes den 17 oktober 1912 i Veneto i Italien, och dog den 28 september 1978, efter att ha blivit vald till påven drygt en månad tidigare, den 26 augusti 1978. 

Påven Luciani föddes i en arbetarfamilj i Norditalien. Efter studier och militärtjänst prästvigdes han den 7 juli 1935 i Belluno. 1947 disputerade han med doktorsavhandlingen The origin of the human soul according to Antonio Rosmini vid Gregoriana-universitetet i Rom. 

Påven Johannes XXIII vigde honom i december 1958 till biskop, och som biskop tog han aktiv del i Andra Vatikankonciliet 1962-1965. I december 1969 utnämnde påven Paulus VI Luciani till patriark av Venedig. Samme påve upphöjde honom den 5 mars 1973 till kardinalpräst med San Marco som titelkyrka.

Efter Paulus VI:s död i augusti 1978 valdes Albino Luciani till påve och antog dubbelnamnet Johannes Paulus, med viljan att fortsätta sina båda företrädares, Johannes XXIII:s och Paulus VI:s, teologiska och pastorala linje. 

Påven Johannes Paulus II inledde i juni 2003 saligförklaringsprocessen för Johannes Paulus I. Påven Franciskus förklarade den 8 november 2017 Johannes Paulus I vördnadsvärd.

 

29 april 2020, 17:24