Sök

Kardinal Pietro Parolin Kardinal Pietro Parolin 

Parolin om Covid-19: låt inte rädslan göra oss själviska

Intervju med statssekreterare kardinal Pietro Parolin: vi måste alla engagera oss så att den internationella solidariteten inte misslyckas. Förslag till församlingskyrkorna att ringa i kyrkklockorna vid middagstid för att bjuda in till bön.

Andrea Tornielli – Vatikanstaten

”Kyrkan vakar över alla. Den är nära alla som lider och är i nöd. " Statssekreterare Pietro Parolin uttrycker kyrkans närhet i denna dramatiska tid som mänskligheten upplever på grund av pandemin. Trots nödsituationer och rädsla, "får vi inte stänga in oss", sa han.

Hur upplever påven och den romerska kurian detta nödläge?

Vi delar den svåra tiden med alla människor. Vi befinner oss i påskvakans tid. Kyrkan vakar med var och en. Den är nära alla som lider och är i nöd. Påven Franciskus försöker på alla möjliga sätt att vara nära människor i hela världen. För honom har kontakten med människor alltid varit grundläggande, och även nu, om så på ett nytt och ovanligt sätt, försöker han behålla den. De direktsända dagliga mässorna i Sankta Martas kapell är ett konkret tecken på detta.

Vad lär oss denna dramatiska tid?

Vi upplever ett drama som kommer att få betydande konsekvenser för våra liv. Först och främst konfronteras vi med vår bräcklighet och sårbarhet. Vi inser att vi inte är skapare, utan fattiga varelser, som finns eftersom någon ger dem liv hela tiden. Vi är inte de absoluta mästarna. En bagatell, en mystisk och osynlig fiende, räcker för att få oss att lida, göra oss allvarligt sjuka, och dö. Vi upptäcker att vi är små, osäkra, hjälplösa och i behov av hjälp.

Dessutom står vi inför det väsentliga, det som verkligen har en mening. Vi får möjligheten att återupptäcka värdet av familjen, vänskapen, interpersonliga relationer, solidaritet, och generositet. Slutligen tror jag att detta är ett lämpligt tillfälle till att återvända till Gud med hela sitt hjärta, som påven Franciskus påminner oss om.

På vilket sätt hjälper oss den kristna tron att se på verkligheten?

Den kristna tron ​​är Guds inbrott i människans historia. Gud som blir kött, Gud som kommer att dela hela vår existens, förutom synden, och är villig att lida och dö för att rädda oss.

Vi förbereder oss för att fira påsk i just denna ovanliga tid: Jesus uppstår, vinner över döden, ger liv. Trons blick, i dessa svåra tider, hjälper oss att överlämna oss till Gud, att knacka på hans port, med vår oavbrutna bön om att förkorta denna prövningstid.

Tron hjälper oss även att se det goda som omger oss och som många människor vittnar om. Det är tröstande att se den pastorala kreativiteten, som påven har uppmanat till, hos biskopar, präster, gudsvigda män och kvinnor och många lekmäns engagemang. De är evangeliets "röst". Liksom alla läkare och sjuksköterskor, volontärer, som kämpar mot sjukdomen. Jag skulle önska att detta kunna hända även i församlingarna. Det vore bra om alla kyrkklockor ringde samtidigt, till exempel vid middagstid, i en minut; och att deras klang är vore en uppmaning till att be även om man är fysiskt avlägsen.

Vad gör Heliga Stolen för att hjälpa världens kyrkor?

Genom sina avdelningar upprätthåller Heliga Stolen kontakterna med de lokala kyrkorna, och försöker, så långt det är möjligt, hjälpa befolkningarna som särskilt drabbats av spridningen av coronaviruset, oavsett religion eller nation, som vi alltid har gjort. Man studerar nu flera initiativ för att visa konkret solidaritet och välgörenhet.

Mässor är folktomma, begravningar inställda, men kyrkorna är fortfarande öppna. Vad säger du till troende som inte kan ta emot sakramenten?

I nästan alla städer förblir kyrkorna öppna och jag hoppas att de som har stängts öppnar så snart som möjligt: ​​Jesus är närvarande där, i eukaristin, och alla präster fortsätter att be och fira den heliga mässan för de troende som inte kan delta.

Det är gott att se att porten till Guds hus förblir öppen, även om vi uppmanas att inte gå ut. Familjen är hemmets kyrka, vi kan be och förbereda oss för påsken genom att följa liturgierna och bönerna på TV. Till de många troende som lider av att inte kunna ta emot sakramenten, skulle jag vilja säga att jag delar deras smärta, men kom ihåg möjligheten att göra andlig kommunion.

En av dessa dagars drama är ensamhet. Covid-19 patienter dör utan en präst vid sin sida. Hur kan kyrkan visa sin närhet till människor?

Det är en av konsekvenserna av epidemin som till en viss mening upprör mig mest. Jag har hört dramatiska rörande berättelser. När en präst tyvärr inte kan vara närvarande vid i sängen när någon dör, kan varje döpt be och ge tröst i kraft av det gemensamma prästadömet, som man mottar i dopets sakrament.

Hur kommer Stilla veckan firas i Vatikanen?

Vi studerar andra sätt än de traditionella. Det kommer inte vara möjligt att välkomna pilgrimer som alltid annars. I full överensstämmelse med försiktighetsåtgärdena för att undvika smittspridningen kommer vi att fira de stora mässorna i direktsändningar, som man kan följa om man inte kan gå till kyrkan.

Hur kan kyrkan bidra till en anda av ömsesidig hjälp nationer emellan?

Tyvärr står vi inför en pandemi och infektionen sprider sig som en löpeld. Å ena sidan ser vi många extraordinära ansträngningar i väst, för att hjälpa familjerna och de nationella ekonomiernas liv i hälsokrisen. Å andra sidan måste jag dock erkänna att jag är mycket orolig över situationen i utvecklingsländerna, där hälso-och sjukvården inte kommer att kunna ge den nödvändiga och adekvata svaret på en större spridning av Covid-19-sjukdomen. Heliga Stolens kallelse är att ha hela världen som sin horisont, och vi försöker att inte glömma de som är lägst bort, de som är bortglömda av de internationella mediers strålkastare. Djupgående svårigheter och förändringar kommer att uppstå ur denna nödsituation. De som har politiskt ansvar måste tänka bortom själviskhet och egenintresse, och med visdom och ansvar se till det gemensamma bästa. 

(översättning: Charlotta Smeds)

03 april 2020, 09:47