Sök

Påven Franciskus under långfredagens passionslitrgi Påven Franciskus under långfredagens passionslitrgi 

Mässa "i tider av pandemi" och ny förbön till långfredagen

Den Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning har lagt till en allmän förbön till långfredagens passionsliturgi. Man har även gjort ett förslag på en mässa för den kris som världen upplever.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

En mässa för pandemier och en ny universell förbön att be under långfredagens liturgi till åminnelse av Herrens lidande. Dessa är två anvisningar som den Påvliga Kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning har publicerat med specifika dekret på sin hemsida efter att ha skickat dem till biskopar över hela världen.

På Långfredagen ​​kommer man också att be "för pandemins oroliga tid”, det vill säga "för alla dem som drabbas av konsekvenserna" av den nuvarande krisen, "för att Gud Fadern ska ge hälsa till de sjuka, styrka till vårdpersonal, tröst till familjer och frälsning till alla offren som har avlidit”. Man kommer att be till Gud att "se med medlidande på dem som lider, att lindra de sjukas smärta, ge styrka till dem som tar hand om dem och välkomna de döda i friden".

Dessutom föreslår kongregationen - efter att ha tagit emot många förfrågningar - med ett speciellt dekret, firandet av en "särskild mässa för att be till Gud om ett slut på denna pandemi”.

I kollektbönen kommer man att be: ”Allsmäktige, evige Gud. du som kan hjälpa och hela alla, du som lyssnar till dina barn när de ropar till dig i nöd, vänd dig till oss och hör vår bön. Ge evig vila åt dem som dött, tröst åt dem som sörjer, hälsa åt de sjuka, din frid åt de döende. kraft åt dem som vårdar de sjuka och vishet och omtanke åt dem som styr oss, så att vi alla kan få prisa ditt heliga namn.”

01 april 2020, 18:59