Sök

Kardinal Marc Ouellet Kardinal Marc Ouellet 

Kardinal Ouellet: Engagera fler kvinnor i prästutbildningen

Kardinal Marc Ouellet, prefekt för biskopskongregation talar i en intervju om kyrkans behov av att fler kvinnor är direkt involverade i seminariernas prästutbildning.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

"Jag tror att det är bra för prästen att lära sig att förhålla sig till kvinnor i samband med sin utbildningen. Det främjar männens personliga och affektiva balans”, sa kardinal Ouellet i en intervju i majnumret av månadsbilagan till Vatikanens dagstidning ”L’Osservatore Romano” Donne Chiesa Mondo publicerad den 24 april.

Kardinal Ouellet sa att han tror att kyrkan kan dra stor nytta av en ökad närvaro av kvinnliga lärare i seminarierna inom områden som teologi, filosofi, spiritualitet, och särskilt inom kallelseurskiljning:

"Inom detta område behöver vi kvinnors åsikt, deras intuition, deras förmåga att förstå kandidaterna och deras grad av emotionell och psykisk mognad, en aspekt som ibland är underutvecklad", sa han.

"Det är nödvändigt att utvärdera kandidaternas inre frihet, och förmåga att fastställa en livsplan”, sa han och tillade att kvinnor också kan vara till hjälp i andlig vägledning men sa att han tycker att det är bäst att det är präster som är  andliga ledare för seminarier.

"Det handlar inte om att främja kvinnor, utan att se deras roll som en viktig del av i all utbildning", sa han.

På frågan varför präster ibland har en obekväm relation till kvinnor, sa kardinalen att problemet troligen ligger djupare än i en bristfällig utbildning, och snarare har sina rötter i familjen.

”För en präst, för en seminarist kan en kvinna representera en fara! I verkligheten är den verkliga faran män som inte har ett balanserat förhållande till kvinnor, ”sa kardinal Ouellet och underströk att detta måste förändras radikalt.

27 april 2020, 17:32