Sök

“Aqua fons vitae" – nytt dokument ägnat en gemensam tillgång “Aqua fons vitae" – nytt dokument ägnat en gemensam tillgång 

“Aqua fons vitae" – nytt dokument ägnat en gemensam tillgång

Människan, naturen och utvecklingen är oskiljaktigt kopplade till vattnet, men alltför många personer och platser saknar tillgång till det. Olika synvinklar och utmaningar kring detta tema bemöts i ett dokument sammanställt av den Påvliga avdelningen för mänsklig integrerad utveckling – ”Det är en kamp för livet” skriver man.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vattnet är källan till liv och räddning för människan och planeten -så inleds dokumentet som bygger på påvarnas socialläror och på arbetet som utförs inom kyrkan nationellt och lokalt i många länder. Dokumentet har publicerats av Påvliga avdelningen för mänsklig integrerad utveckling som avslutning på månaden då vi har firat Världsvattendagen 2020.

“Aqua fons vitae. Orientations on Water, symbol of the cry of the poor and the cry of the Earth” finns att läsa på engelska på Avdelningen för mänsklig integrerad utvecklings hemsida.

Vattnets dimensioner

I dokumentet betonar man vattnets tre sidor eller dimensioner, den som gäller mänsklighetens användning, använding inom jordbruk och industri samt vattnet på jordens yta. Man skriver om de utmaningar som var och en av dessa områden möter och ger förslag på hur man kan medvetandegöra frågorna och för att skapa lokalt engagemang för problemlösningar. Slutligen reflekterar man kring utbildning och integritet.

Global strategi för världens katoliker

Utan rent vatten finns inte liv, hälsa eller utveckling. Därför definierar man tillsammans med utgivningen av dokumentet Aqua fons vitae även en global strategi för hygienen vid katolska kyrkans vårdstrukturer. De betonar att alltför många vårdsstrukturer i fattiga länder och dem i utveckling inte har tillräcklig tillgång till vatten för de mest grundläggande rengöringsbehoven och att detta gäller för för miljarder patienter, personal och familjer. Man betonar att denna verklighet är särskilt alarmerande under denna tid av coronaviruspandemin.

Katolska kyrkan är sedan alltid pionjär inom sjuk- och hälsovårdssektorn och den påvliga avdelningen uppmuntrar till samarbete i denna kamp för livet med regeringar, privata organistationer samt med dem för välgörenhet.

Undersökningar och insamlingar

Avdelningen för mänsklig integrerad utveckling samarbetar med Catholic Relief Services och Global Water 2020 för att ta fram och stödja verksamhetsplaner vad gäller tillgången till vatten världen över.   

01 april 2020, 12:29