Sök

Biskopssynod i Vatikanen Biskopssynod i Vatikanen  

Synoden 2022 ska handla om synodalitet

Nästa ordinarie biskopssynod kommer att handla om synodalitet, meddelade Vatikanen den 7 mars.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I oktober 2022 kommer biskopar från hela världen att samlas i Rom för att diskutera temat: "En synodal kyrka: kommunion, deltagande och uppdrag."

"Synodalitet" har varit ett återkommande begrepp hop påven Franciskus, särskilt under den tidigare ordinarie biskopssynoden om ungdomar, tron ​​och kallelseurskiljning, i oktober 2018.

Synodalitet – Andens verk

Synodalitet, är enligt Internationella teologiska kommissionens definition 2018, "den Helige Andens handling i Kristi kropps gemenskap och under Guds folks missionärsresa."

Ordet används för att representera den urskiljningsprocess, med hjälp av den Helige Ande, som biskopar, präster, ordensfolk och lekmän går igenom, var och en i enligt deras kallelses gåvor och karismer.

Påven Franciskus sa till Troskongregationen i november att synodalitet kommer att vara nyckeln för kyrkan i framtiden.

"Synodalitet är en stil, det är en vandring tillsammans, och det är vad Herren förväntar sig av kyrkan i det tredje årtusendet," sa påven Franciskus den 29 november.

Biskopssynoden

Biskopssynoden skapades 1965 av påven Paulus VI, för att uppmuntra en nära enhet mellan påven och världens biskopar och för att "försäkra en direkt och verklig information om frågor och situationer som berör kyrkan och dess verksamhet i dagens värld. ”

Ordinarie biskopssynoder inträffar vart tredje år, om frågor som röstas fram av synodsdelegater. Hittills har kyrkan hållit 15 ordinarie biskpssynoder. Det finns också extraordinära synoder och särskilda synoder.

Den senaste synoden, som ägde rum i oktober 2019, var en särskild biskopssynod om den Pan-Amazoniska regionen. Efter denna synod betonade påven att "synodalitet är kyrkans resa besjälad av den Helige Ande."

"Utövandet av synodalitet, traditionell men alltid förnyad, är Guds folks historia på väg, kyrkan som kommunionens mysterium, i bilden av Treenighetens kommunion", sa han. ”Utan den Helige Ande finns det ingen synodalitet.”

Troskongregationens dokument

I mars 2018 producerade Troskongregationen Internationella teologiska kommission ett dokument om syndalitetens teologiska rötter i kyrkan: "Synodalitet och liv i kyrkans mission”.

Dokumentet noterar att i kyrkans historia var synoder och råd nästan utbytbara ord för formella kyrkliga församlingar. Den mer moderna synen på en synod som något som skiljer sig från ett råd, går inte ens tillbaka till Andra Vatikankonciliet och ”synodalitet” är et nybildat ord. Att tala om kyrkan som "synodal" till sin natur är något nytt, sa kommissionen och kräver ett "noggrant teologisk förtydligande."

12 mars 2020, 07:50