Sök

Påvens Franciskus den 13 mars 2017 Påvens Franciskus den 13 mars 2017 

Sju år med påven Franciskus

13 mars 2013 valdes han till Petri efterträdare. Ett pontifikat med nya apostoliska uppmaningar och och brev, reformarbete, biskopssynoder, resor och pastorala besök som går vidare i ett missionerande ministerium i kyrkans och mänsklighetens tjänst.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Jag ber er som en bror, jag ber er: håll fred.” Det var 11 april 2019 som påven Franciskus överraskade världen då han i en ödmjuk och kraftfull gest kysste Sydsudans ledares fötter vid slutet av deras andliga reträtt i gästhemmet Sankta Marta i Vatikanen, som påven hade inbjudit till. 

Nästankärlek

Under det senaste året har påven under sina resor, audienser och Barmhärtighetens fredagar förvånat och rört genom sina handlingar och vittnat om ett pontifikat som går i nästankärlekens tecken - Guds gåva som kan läka hjärtat.

Jordbävningsdrabbade

Under sitt besök 16 juni i Camerino i centrala Italien, som drabbades av en kraftig jordbävningen år 2016, besökte påven några hem som trots att fyra har gått inte är upprustade och omfamnade gamla, gav unga hoppet tillbaka och invånarna modet att se bortom sina sår.

Sjuka

Under sin resa till Afrika 4-10 september besökte påven, bland andra möten och eukaristiska firanden, ett sjukhus i Zimpeto där han mötte HIV-positiva barn och mammor och inbjöd alla att lyssna på de sjukas rop.

Amazonas

Ett annat rop som påven lyssnar på är det som kommer från Amazonas regnskogar. Ett rop från vår planets lungor som bränns upp, från ett folk som utnyttjas och drabbas hårt av kriminalitet. Amazonassynoden öppnades med en mässa i Peterskyrkan 6 oktober 2019 och var en stor kyrklig händelse för att genom tron finna nya vägar för evangeliseringen, uppmärksamheten för fattiga och förkastade och för vården av Skapelsen.

Fattiga

“Tack påven för att du är snäll mot oss” sa en 75-årig rumänsk kvinna då hon efter att i en brand ha förlorat sin husvagn fick en plats i det nya mottagningscentret för hemlösa och då påven invigde det på Barmhärtighetens fredag 15 november.

Migranter

Ett annat starkt tecken är krucifixet som påven lät göra med flytvästen som en migrant hade på sig då hon drunknade i Medelhavet. Han lät ställa upp det framför sig och en grupp på 33 migranter, som tagits till Rom från Lesbo genom humanitära korridorer, under ett möte i Vatikanen 19 december. Han sände då ut appellen till troende och icke-troende att till varje pris rädda varje mänskligt liv för att Gud ber oss om det och för att likgiltigheten inför de som dör på havet är en allvarlig synd.

Kärnvapen

Påven bad tyst vid Hiroshimas minnesmonument under sin resa i Japan och tog på sig Guds och mänsklighetens smärta för de oräkneliga oskydliga som dödades vid kärnkatastrofen 9 augusti 1945 vid Andra världskrigets slut. Han betonade med kraft det omoraliska med användning men även med innehav av kärnvapen. Strax innan besökte han Nagasaki Atomic Bomb Museum och vädjade där om en värld utan atomvapen. 

Hyckleri – en allvarlig synd

En annan allvarlig synd som påven anmäler är hyckleriet i internationella konventioner om fred men att länder som har undertecknat dessa sedan säljer vapen till länder i krig. Var han än är främjar påven en möteskultur, om den så gäller ekumeniken, interreligiös dialog, sociala eller politiska frågor eller helt enkelt på ett mänskligt plan. Han går mot enhet men utan att utplåna skillnaderna och upprepar sitt starka ’nej’ till retorik i motsättningar mellan olika verkligheter. Detta såg man klart i Bari då han deltog i biskopsmötet om medelhavsregionen då påven sa att krig är en galenskap man aldrig kan ge upp inför.

Detta är några stunder i “handlingens ministerium” som detta pontifikat präglas av, med en påve som kommer från andra sidan världen.

13 mars 2020, 13:15