Sök

Folktomma gator kring Peterskyrkan Folktomma gator kring Peterskyrkan  

Påven skänker 100000 euro till italienskt hjälparbete

I och med den växande oron över spridningen av COVID-19 viruset i Italien, har påven Franciskus beslutat att skänka hundratusen euro till italienska Caritas, som stöd i akutsituationen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Genom kurians avdelning för Integrerad mänsklig utveckling, ger påven sitt bidrag till Italien, för att även på det sättet uttrycka sin andliga närhet och sin faderliga uppmuntran till de människor som lider av epidemin liksom till alla som vårdar dem.

Denna summa, hundratusen euro, är avsedd att stödja de fattiga och svagaste och mest utsatta i det italienska samhälle, som soppkök, sovsalar etc., som stiftet och Caritas driver dagligen i Italien.

Bidraget åtföljs av påvens böner för den älskade italienska befolkningen, och är en del av de lokala kyrkornas engagemang som genom nationella och lokala Caritas garanterar hjälp och solidaritet till de i nöd.

12 mars 2020, 10:13