Sök

Kardinale Tagle Kardinale Tagle 

Nödsituationer och nästankärlek i coronavirustider – kardinal Tagle reflekterar

Hur ser nästankärleken ut under coronaviruspandemin? Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, prefekt för den Påvliga kongregationen för folkens evangelisering och ordförande för Caritas Internationalis, reflekterar inför Vatican News kameror över Covid-19-pandemin och om hur man bör övervinna rädslan genom att sprida det han kallar en ”pandemisk kärlekssmitta”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I ett videobudskap sammanställt av Vatican News talar prefekten för den Påvliga kongregationen för folkens evangelisering och ordförande för Caritas Internationalis kardinal Luis Antonio Gokim Tagle om nödsituationen med coronaviruspandemin.

Nödsituationen kräver vår uppmärksamhet

Han inleder med att tala om hur denna nödsituation kräver vår uppmärksamhet. Han påminner om att vi varje år ställs inför nödsituationer som jordbävningar, tyfoner, översvämningar, torka och sjukdomar men att dessa oftast gäller specifika områden och drabbar begränsade befolkningsgrupper. Denna pandemi Covid-19 däremot drabbar alla och kräver ett svar av oss alla, betonar han. 

I nödsituationer visar varje person sitt sanna hjärta

Vi tänker först och främst instinktivt på oss själva, våra familjer och personer som står oss nära, säger kardinalen och lägger till att detta i grunden är en bra reaktion, men att vi måste se upp med att bara tänka på oss själva: “Vi måste undvika att rädslan gör oss blinda för andras behov”, understryker han. ”Vi måste undvika att oron dödar den äkta uppmärksamheten på nästan. I en nödsituation visar även varje person sitt sanna hjärta.”

Utveckla en pandemi av omsorg

Han talar om hur ordet pandemi bygger på grekiskans ord pan, som betyder att det gäller alla, och demi, som betyder folk och befolkningar. ”I en nödsituation som drabbar alla personer – pandemi - hoppas vi få se en pandemi av omsorg, medlidande och kärlek”. Vi kan bara övervinna denna oväntade nödsituation med hopp, betonar kardinal Tagle och att “ Spridningen av pandemin av ett virus måste skapa en pandeminsk ’smitta’ av nästankärlek”.

“Historien kommer att utvärdera vår generation utifrån styrkan i en oegennyttig kärlek”, betonar han och ”tackar alla hjältemodiga personer vars kärlek och mod har varit källan till läkning och hopp under de senaste veckorna”.

Gemensamt ansvar för varandra

Experterna säger att vi måste tvätta händerna för att undvika virussmittan och för att undvika att sprida den, säger kardinal Tagle men varnar för att vi som Pontius Pilatus lägger över vårt ansvar på andra.

”Vid Jesus process tog Pontius Pilatus vatten och ’sköljde sina händer inför folket och sade: Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak’ (Matt 27:24). Vi måste tvätta händerna men inte som honom, för att sedan strunta i vårt ansvar för de fattiga, gamla, arbetslösa, flyktingarna, de hemlösa, sjukvårdpersonalen, alla personer, Skapelsen och framtida generationer. Vi ber för att det genom den Helige Andens kraft ska födas en äkta kärlek i människornas hjärtan för att bemöta denna gemensamma nödsituation.”

28 mars 2020, 07:56