Sök

Msgr Ivan Jurkovic Msgr Ivan Jurkovic 

Msgr Jurkovič vid FN i Genève: Skydda religions-, tros- och samvetsfriheten

Det finns inte rättigheter som är mer värda än andra. Heliga Stolens representant vid FN i Genève msgr Jurkovič var bestämd i sitt inlägg vid den 43:e session vid FN:s råd för mänskliga rättigheter då han kommenterade den senaste rapporten om “Religions- eller trosfrihet och jämställdhet”. Han sa att man i texten inte behandlar folks sociala och kulturella verklighet, särskilt vad gäller diskriminering på grund av trosskillnader.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Oacceptabelt och förolämpande” – så kallar msgr Ivan Jurkovič en del av innehållet i Rapporten om religions- och trosfrihet som presenterades 2 mars i Genève under FN:s råd för mänskliga rättigheters 43:e session. Han uttrycker stor oro över att man i dokumentet många gånger skriver att religions- och trosfriheten samt friheten att kunna samvetsvägra ska vara sekundära i förhållande till andra så kallade mänskliga rättigheter, och särskilt dem som uttrycker en slags “ideologisk kolonisering”. Ur denna aspekt betonar ärkebiskopen Jurkovič är rapporten, åtminstone delvis, en attack mot religions-, tros- och samvetsfrihet.

Återspeglar inte verkligheten

Han talar specifikt A/HRC/43/48 i rapporten som ägnas temat “Religions- eller trosfrihet och jämställdhet”. Här, understryker msgr Jurkovič, verkar man fokusera på att främja en vision om det mänskliga samhället som inte delas av alla och som inte återspeglar den sociala, kulturella och religiösa verkligheten för många folk, snarare än skyddet av män och kvinnor av tro, vilken den må vara, som är förföljda och diskriminerade.

“Det är ganska olyckligt, avslutade msgr Jurkovič, men mindre och mindre förvånande med tanke på hur vanligt det är, att en rapport från FN, som borde försvara människans grundläggande och universella rättigheter religions- och trosfriheten samt friheten att kunna samvetsvägra, nu attackerar det som de är kallade att försvara.”

Dokumentet om mänskligt broderskap ignoreras

För precis ett år sedan underteckande påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar Dokumentet om mänskligt broderskap som inbjuder världsledarna att arbeta för att sprida en kultur av tolerans och fredlig samlevnad. Msgr Jurkovič framhåller att man i rapporten inte hänvisar till de insatser som representanterna för religionerna har gjort för att få ett stopp på krig och blodutgjutelse.

“Msgr Jurkovič påminner sedan om att Heliga Stolen alltid ser jämställdhet utifrån manlig och kvinnlig biologisk identitet”

Ideologisk kolonisering

Msgr Jurkovič påminner sedan om att Heliga Stolen alltid ser jämställdhet utifrån manlig och kvinnlig biologisk identitet och han citerade påven Franciskus där han vid audiensen med den diplomatiska kåren 7 januari 2019 talade om den ökande maktdominansen och gruppintressen vid de internationella organisationerna, som påtvingar sina visioner och idéer och skapar nya former en ”ideologisk kolonisering”, ofta utan respekt för identitet, värdighet och folkens känslor.

Det är ganska olyckligt, avslutar msgr Jurkovič, men mindre och mindre förvånande med tanke på hur vanligt det är, att en rapport från FN, som borde försvara människans grundläggande och universella rättigheter religions- och trosfriheten samt friheten att kunna samvetsvägra, nu attackerar det som de är kallade att försvara.


 

06 mars 2020, 07:15