Sök

Arkiven från Pius XII:s pontifikat öppnade Arkiven från Pius XII:s pontifikat öppnade  

Msgr Gallagher: Pius XII:s storhet blir tydlig när arkiven öppnas

En intervju med Heliga Stolens sekreterare för förbindelser med stater, msgr. Gallagher om de Apostoliska arkivens öppnande idag. Arkiven berättar historien om påven Pacellis stora välgörenhetsarbete och försök att kontakta Östblocket.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På måndagen öppnade alla de arkiv som innehåller dokument från Pius XI:s pontifikat. Dokumenten är inte endast de bevarade i det Apostoliska Arkivet, tidigare Hemliga Arkiven, utan även  Troskongregationens, statssekretariatets Historiska arkiv för sektionen för förbindelser med stater, liksom andra. Msgr Paul Richard Gallagher, sekreterare för förbindelser med stater, beskrev i en intervju med Vatican News vilken typ av dokument det rör sig om.

Ett levande arkiv

”Det historiska arkivet för Sektionen för förbindelser med stater är ett levande arkiv som grundades 1814, och bevarar handlingar gällande diplomatiska relationer, påvens diplomati  i försvaret av folkens fred och rättvisa. Efter 1960-talet bevaras allt I vår avdelning”, förklarade msgr. Gallagher.

Miljontals dokument

Vad gäller Pius XII pontifikat mellan 1939 -1958, var det en avgörande period i 1900-talets historia, från andra världskriget till det kalla kriget, närmare tjugo år. Det rör sig om cirka 2 miljoner papper – 323 hyllmeter. Dokumentet återger påvens agerande under världskonflikten; de diplomatiska förbindelserna; konkordatfrågor, fördrag, ratifikationer; humanitär hjälp och biståndsarbeten; periodiska rapporter om politiska och religiösa situationer; skolfrågor; Vatikanstatens frågor; och vissa huvudpersoners agerande som kardinal Maglione, Monsignor Tardini och Monsignor Montini etc.

Digitaliserade papper förenklar forskningen

Den 2 mars blir mer än 1 300 000 digitala dokument kopplade till en inventering att göras tillgängliga för forskare. Vad gäller de första 10 åren av påven Pius XII:s pontifikat (1939-1948) är digitaliseringen helt klar. Under den andra halvan, efter 1948, är alla serier gradvis avslutade. Digitalisering har många fördelar: den garanterar ett mer korrekt underhåll av unika dokument, vilket eliminerar slitage som uppstår vid konsultation av pappren. Det finns också en annan fördel: konsultationsrummet har 20 platser. Forskare kan konsultera alla tillgängliga dokument samtidigt som de andra. Du slösar inte längre tid med att vänta och sökningen är gratis. Hastigheten forskningen kan bedrivas på kommer förmodligen också att uppskattas. En annan fördel med digitaliseringen är möjligheten att begära kopior av det dokument du vill ta med dig. Kopieringen av dokumenten kommer att ske genast och automatiskt. Det nya konsultationsrummet Pius XII, i Borgia tornet, är utrustat med speciella visningsterminaler.

Pius XII storhet kommer att komma fram

Msgr. Galllagher avslutar intervjun med att säga att de tillgängliga dokumenten säkerligen kommer att ge nytt ljus på många frågor och att påven Pius XII:s storhet kommer att framträda, som en "försvarare av mänskligheten och som en äkta universell herde": ”Pacelli var en modig diplomat. Som påven visade han på en obegränsad generositet och välgörenhet, som man inte alltid alla förstod ens inom Vatikanens murar. Dokumenten kommer att vittna om de ansträngningar som gjordes för att försöka hjälp och rädda de förföljda och behövande i livsfara. Nazismens hat mot den katolska kyrkan och påven själv kommer säkert också att dyka upp.”

03 mars 2020, 09:55