Sök

Flykten till Egypten Flykten till Egypten  

Liksom Jesus Kristus, tvungen att fly

Söndagen den 27 september 2020 firas den 106:e Världsdagen för Migranter och Flyktingar. Påven har valt tema till sitt traditionella budskap och i år bär det titeln "Liksom Jesus Kristus, tvungen att fly".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Budskapet kommer att fokusera på pastoralvården av flyktingar, som idag är en verklighet för över 41 miljoner människor världen över.

Som framgår av titeln kommer reflektionen att fokusera på att Jesus drivs på flykt tillsammans med sina föräldrar, för att upprepa det kristologiska skälet att kristna är kallade att hjälpa människor på flykt. Meddelandet kommer att vara uppbyggt på sex undertitlar: att känna till och förstå / vara nära och tjäna / lyssna och förena / dela med sig för att växa / involvera för att främja / samarbeta för att bygga.

12 mars 2020, 11:17