Sök

Påven ber rosenkrans i sanktuariet i början av maj 2018 Påven ber rosenkrans i sanktuariet i början av maj 2018  

Coronavirus – Påven ber till Vår Fru av den Gudomliga Kärleken

I ett videoklipp ber påven Franciskus till Vår Fru av den Gudomliga Kärleken att skydda oss mot Coronaviruset. Onsdagen är en dag för fasta och bön till till Gud om hjälp mot Covid-19 viruset.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Sanktuariet med den mirakulösa avbilden av Jungfru Maria ligger i Castel di Leva i Roms utkant. Påvens video kommer att inleda den mässa som kardinal Angelo De Donatis firar där kl 19, på dagen för dagen för bön och fasta.

Påven anförtror "staden, Italien och världen till Guds Moders beskydd, som ett tecken på frälsning och hopp" under dessa "sanitära akutdagar".

Under Jungfru Marias beskydd

Matteo Bruni, Heliga Stolens presstalesman meddelade på tisdagen att påven ber till Jungfru Maria vid foten av den bild som påven Pius XII och romarna 1944 vände sig till för att be henne om Roms frälsning och de nazistiska truppernas reträtt.

Mer än 75 år senare står staden inför en annan nödsituation, osynlig men hotfull, och påven vänder sig återigen till Guds Moder i bön att beskydda staden och världen.

Mässan börjar kl 19 med påvens video för att sedan direktsändas på den italienska tv-kanalen TV2000. De troende uppmanas att följa mässan från sina hem för att undvika Coronavirusets spridning.

Insamling för vårdpersonal

Roms stift har även inlett en extraordinär bidragsinsamling till stöd för hälsopersonal som generöst uppoffrar sig för att vårda de sjuka. ”Det kommer att vara ett ögonblick av nåd, där förenade vi kommer att vara förenade i en andlig kommunion, och känna att vi är bröder och systrar i tron och i solidariteten.

11 mars 2020, 08:27