Sök

Biktstolar Biktstolar 

Bikt och försoning i coronavirustider

Med anledning av nödsituationen under Covid-19-pandemin, har man ställt in firandet som påven Franciskus skulle ha hållit i under fredag eftermiddag kl 17 i Peterskyrkan i samband med initiativet ”24 timmar med Herren”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Restriktionerna som har införts för att undvika coronavirussmittan har lett till att man har tvingats ställa in firandet “24 timmar med Herren” i Vatikanen. Denna årliga botgöringsliturgi som Påvliga rådet för främjandet av ny evangeliering har tagit initiativet till och som firas av hela den universella kyrkan, utgår i år från orden i Lukasevangeliet: ”Dina synder är förlåtna”.

Påven Franciskus förklarade vid den allmänna onsdagsaudiensen att om man inte kan fira ”24 timmar med Herren” kan man ta del av denna botgöring med en personlig bön. Han uppmuntrade troende i hela världen som kan delta i denna tradition, att särskilt be för dem som prövas på grund av pandemin.

Bikt i Covid-19-tider

Påven förklarade vid morgonmässan i Sankta Marta på fredagen 20 mars hur man kan bikta sig utan en prästs närvaro. Det gäller först och främst att efterleva det som står i katekesen, betonade påven, och att ärligt säga allt till Herren och att med hela hjärtat be om förlåtelse i ångerbönen och lova Honom att gå till bikt så snart det är möjligt. På detta sätt återgår man till Guds nåd.

De senaste sex åren har påven Franciskus deltagit i “24 timmar med Herren” som hålls i samband med fjärde söndagen i fastan och då kyrkor har varit öppna för bikt och eukaristisk tillbedjan. I år, tanke på smittorisken av coronaviruset, har man tvingats ställa in detta i Vatikanen och Italien. Inbjudan är att be och meditera inför korset. 

20 mars 2020, 14:49