Sök

Kardinal Comstri ber Angelus i direktsändning från Peterskyrkan Kardinal Comstri ber Angelus i direktsändning från Peterskyrkan  

Angelus i direktsändning från Peterskyrkan ”Barn i fara springer till sin mamma"

Från och med onsdagen kommer Angelusbönen kl 12 att direktsändas från Peterskyrkan under en vecka. Kardinal Angelo Comasti, Peterskyrkans ärkepräst, har tagit initiativet för att åberopa Jungfru Marias hjälp mot Coronavirus-epidemin. ”En mammas första uppgift är att skydda sina barn i tider av fara.”

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Tillsammans i bön till Jungfru Maria för att befrias från Coronavirus-epidemin som sprider sig runt om i världen. Det är tanken bakom kardinal Comastris initiativ att direktsända Angelusbönen från den stängda Peterskyrkan, klockan tolv varje dag. Man kan följa direktsändningen på Vatican News Youtube-kanal.

Man ber Angelusbönen som följs av de Lauretanska litaniorna, för att åberopa Jungfru Marias förbön vid denna svåra tid.

”I tider med fara vänder sig barn spontant till sin mamma. Under de speciella omständigheterna som vi upplever vänder vi oss till Maria, den moder Jesus gav oss från korset", sa kardinal Comastri på onsdagen.

Maria Kristi gåva från korset

"Medan han var på korset, det vill säga, i det ögonblick hans kärlek till oss nådde sitt yttersta uttryck, gav han oss sin sista dyrbara gåva”, konstaterade kardinal Comastri vid foten av Mariastatyn under onsdagens Angelusbön. ”Sin sista gåva: han gav oss sin Moder."

Jesus vände blicken mot aposteln Johannes, som representerade hela mänskligheten, och sa till Maria: "Kvinna, se din son", det vill säga: var hans moder. Peterskyrkans ärkepräst påminde om att "en mammas första uppgift är att skydda sina barn i tider av fara". Därför åkallar vi Jungfru Maria och ber henne "att befria oss från epidemins gissel":

”O Maria, du blev Guds första vagga,

genom ditt ödmjuka och fria ja.

Den Högstes första tabernakel,

början på historiens sista kapitel.

 

Du har sett apostlarna glädjas runt Jesus.

Sen såg du deras sorg i passionens timme

och du samlade deras tårar i din hand

tårar av rädsla och förvirring.

 

Maria, kyrkans moder,

du var inte rädd vid korsets timme.

Du återupplevde känslorna i Betlehem

när Jesus från korset kallade dig moder

och så öppnade nya horisonter för ditt moderskap.

 

Du kände Pingstdagens spänning

och du såg apostlarna komma ut från det övre rummet

drivna av en våg av entusiasm

som oförändrad nådde oss.

 

Maria, kyrkans moder,

håll oss fast mot din barm,

och ge oss din Sons, Jesus, hjärtslag.

Amen".

12 mars 2020, 06:34