Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus 

Skydd av minderåriga i Kyrkan: En ny specialstyrka på påvens initiativ

Den särskilda arbetsgruppen som ska hjälpa den lokala Kyrkan världen över att förbereda och uppdatera riktlinjer om skyddet av minderåriga har presenterats av Heliga Stolens pressrum.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

En särskild arbetsgrupp för att hjälpa biskopskonferenser, ordensinstitut och gemenskaper av det apostoliska livet att förbereda och uppdatera riktlinjer för skyddet av minderåriga inom Kyrkan. Detta är ett av resultaten som presenteras efter mötet 21-24 februari 2019 “Skydd av minderåriga i Kyrkan” där alla ordförandena för världens biskopskonferenser och ansvariga för de religiösa ordnarna deltog.

Övervakning

Heliga Stolens pressrum berättar att påven Franciskus har utsett personer som ska övervaka denna särskilda arbetsgrupp: msgr Edgar Peña Parra, ersättare för allmänna frågor vid statssekretariatet, kardinalerna Oswald Gracias och Blase Joseph Cupich, msgr Charles Jude Scicluna och pater Hans Zollner, från kommittén som organiserade mötet förra året.

Särskild arbetsgrupp

Den särskilda arbetsgruppens mandat är 2 år från och med 24 februari 2020 och denna styrs av samordnaren Andrew Azzopardi, ansvarig för Safeguarding Commission för skyddet av minderåriga och sårbara vuxna i Maltas kyrkoprovins samt av några internationella experter på kanonisk rätt. Samordnaren kommer att kvartalsvis rapportera om arbetsinsatserna för msgr Parra. Arbetet kommer att stödjas av välgörare i en särskild fond.

Enligt kommunikén kommer den särskilda arbetsgruppen hjälpa biskopskonferenserna, ordensinstitut och gemenskaper av det apostoliska livet att förbereda och uppdatera riktlinjer för skydd av minderåriga, i enlighet med de riktlinjer som har utfärdats av Troskongregationen och gällande kanonisk lagstiftning, särskilt motu propriet Vos estis lux mundi.

Biskopskonferenser, ordensinsitut och gemenskaper av apostoliskt liv kan vända sig till den särskilda arbetsgruppen på mejladressen: taskforce@org.va.
 

29 februari 2020, 09:01