Sök

Påven under påskdagens mässa förra året Påven under påskdagens mässa förra året 

Påvens program inför fastan och påsken

Nu är påven Franciskus liturgiska program officiellt för fastan och påsken

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Benediktinernas basilika Sant Anselmo och dominikanernas basilika Sankta Sabina förbereder sig återigen för att stå värdar för Askonsdagen onsdagen den 26 februari som inleder fastans 40 dagar fram till den Stilla veckan.

Processionen börjar kl. 16.30 i vilken påven, kardinalerna Sankt Anselmos benediktiner och Sankta Sabinas dominikaner går de 300 meterna mellan de två kyrkorna. Väl framme i Sankta Sabina började mässan med askpåläggningen kl. 17.

Söndagen den första Mars beger sig påven Franciskus tillsammans med den romerska kurian till Ariccia för fastans andliga övningar som pågår fram till fredagen ​​6 mars.

Fredagen den 20 mars leder påven Franciskus bikt- och botgöringsgudstjänsten i Peterskyrkan, 24 timmar med Herren, kl 17. Årets gudstjänst, som faller under det påvliga rådet för ny evangelisations ansvar att arrangera, har som tema “Dina synder är dig förlåtna” (Luk 7,48) taget ur Lukasevangeliet om Jesus ord till syndaren.

Den Stilla Veckan inleds på Palmsöndagen den 5 april då påven firar Palmsöndagens mässa på Petersplatsen kl. 10. Då infaller även den XXXV Världsungdomsdagen på stiftsnivå. Efter den mässan ber påven Angelus.

På skärtorsdagen den 9 april inleds påskens Triduum med oljevigningsmässan i peterskyrkan kl. 9.30. På eftermiddagen firar påven även skärtorsdagens kvällsmässa men ännu är det inte officiellt var. Under tidigare år har påven Franciskus firat denna mässa i fängelser eller flyktingmottagningar medan traditionen är att påven firar den mässan i Lateranbasilikan.

Långfredagen har två punkter för påven i programmet. Kl. 17 firar han Herrens lidande och död i Peterskyrkan – en liturgi som omfattar vördnaden av korset och kommunionsutdelning utan mässa. Senare på kvällen kl. 21.15 leder påven korsvägsandakten vid Colosseum. På påskaftonen inleder påven påskvakan kl. 20.30 i Peterskyrkan, med välsignelsen av elden.

Den 12 april, på Påskdagen, firar påven mässan på Petersplatsen och välsignar efter mässan staden och världen Urbi et Orbi, från balkongen på Peterskyrkans fasad kl.12. Den andra påsksöndagen, veckan därpå, infaller den Gudomliga Barmhärtighetens söndag och påven firar då återigen mässan på Petersplatsen.

19 februari 2020, 11:27